Bestemmingsinstellingen

Onder in het venster PDF-instellingen van het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create! kunt u bij Bestemming aangeven hoe u PDF-bestanden wilt opslaan en als e-mailbijlagen wilt verzenden.
 

Naamgeving

Selecteer een naamgevingsmethode in de vervolgkeuzelijst:

Vragen om bestandsnaam: tijdens het afdrukken verschijnt het dialoogvenster Opslaan als, waarin u een naam voor het doelbestand kunt invoeren. Dit is de standaardinstelling.

Bestandsnaam hier opgeven: kies deze methode om het volledige pad van het bestand in het veld PDF-naam of -map in te voeren.

Opslaan in genoemde map, vragen om bestandsnaam: kies deze methode om een PDF-bestand te maken in de map die u opgeeft in het veld PDF-naam of -map. U wordt tijdens het afdrukken gevraagd de bestandsnaam in te voeren. Indien nodig wordt de map gemaakt.

Opslaan in genoemde map, automatische bestandsnaam: afhankelijk van het programma wordt de naam van het PDF-bestand automatisch gegenereerd en het bestand opgeslagen in de map die u opgeeft in het veld PDF-naam of -map. Als geen pad is opgegeven, wordt het bestand opgeslagen in de map Output van de installatiemap van Professional.

Resultaat verzenden, bestand niet opslaan: kies deze methode om een PDF-bestand te maken en het op te nemen als bijlage bij een nieuw e-mailbericht. Het bestand wordt nergens anders op het systeem opgeslagen.

Opslaan naar DMS: Deze optie heeft alleen betrekking op de Enterprise-versie. kies deze methode om het PDF-doelbestand op te slaan in een documentmanagementsysteem. De optie is alleen beschikbaar als op het clientsysteem de clientsoftware van het DMS is geïnstalleerd. Zie het onderwerp Systeemvereisten voor informatie over de ondersteunde documentmanagementsystemen.
 

PDF-naam of -map

Voer hier de doellocatie in. PDF Professional gebruikt deze map en/of naam om de bestanden op te slaan, tenzij u de optie Vragen om bestandsnaam kiest.
 

Als bestand bestaat

Kies een van de volgende opties om een conflict met de bestandsnaam op te lossen:

Waarschuwingsvenster weergeven: Er verschijnt een waarschuwing. Klik op Annuleren om de bewerking te beëindigen zonder iets op te slaan.

Bestaand bestand vervangen: Het nieuwe PDF-document vervangt het bestaande bestand.

Volgnummer aan bestandsnaam toevoegen: De bestaande PDF-bestandsnaam wordt gebruikt, maar hieraan wordt een volgnummer toegevoegd.

Invoegen aan begin van bestaand bestand: de nieuwe PDF-pagina’s worden aan het begin van het bestaande bestand ingevoegd.

Toevoegen aan bestaand bestand: de nieuwe PDF-pagina’s worden aan het eind van het bestaande bestand ingevoegd.

Gelaagd met bestaande bestand: het bestaande bestand wordt als laag gebruikt voor het nieuwe PDF-document. Klik op de knop Lagen om de precieze instellingen hiervoor op te geven.
 

Verzenden

Selecteer deze optie om het PDF-bestand als bijlage op te nemen bij een nieuw e-mailbericht. Als u het PDF-bestand niet wilt opslaan, moet u ook de optie Resultaat verzenden, bestand niet opslaan selecteren.

 

Opmerking

Als u op de knop Opslaan klikt, heeft u toegang tot een aantal opties van de PDF Create-assistent. Zie Doelinstellingen.

Bestemmingsinstellingen