Compressie-instellingen

Nuance PDF Professional bevat tijdens het maken van PDF-bestanden vooraf gedefinieerde conversie-instellingen met compressie-instellingen voor afbeeldingen in kleur, grijstinten en zwart-wit. Met compressie worden de PDF-bestanden kleiner.

U kunt de gewenste instelling kiezen in de vervolgkeuzelijst:
 

Verliesloos (niveau 100)

Hoge kwaliteit (niveau 75)

Normale kwaliteit (niveau 50) (standaard voor standaardkwaliteit)

Lage kwaliteit (niveau 25)

Tijdelijke afbeeldingsaanduiding (niveau 5)

Geen afbeeldingen (niveau 0)

 

Kies niveau 0 als u afbeeldingen in het brondocument niet wilt overnemen in de PDF. Selecteer niveau 5 als u afbeeldingen van zeer matige kwaliteit wilt gebruiken, die alleen dienen als tijdelijke aanduiding.

Via het dialoogvenster Compressie-instellingen kunt u een bestaande compressie-instelling bewerken, een instelling toevoegen of er een verwijderen.
 

U opent het dialoogvenster Compressie-instellingen als volgt

  1. Open het dialoogvenster PDF Create-profielen of het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create!

  2. Klik op de knop Geavanceerd rechts naast de vervolgkeuzelijst Compressie.

  3. Markeer een conversie-instelling in de lijst met instellingen en bekijk of wijzig desgewenst de bijbehorende waarden.

Automatische instellingen wijzigen

Verplaats de schuifregelaar van een vooraf ingestelde waarde naar een door u gekozen waarde. Dit is van invloed op de compressie van teksten, illustraties en afbeeldingen in uw documenten.
 

Aangepaste instellingen gebruiken

Selecteer een compressiemethode voor een kleuren-, grijstint- of zwart-witafbeelding in uw document.

 

Voor kleuren- en grijstintafbeeldingen kunt u kiezen uit een reeks kwaliteiten in JPEG- en ZIP-indelingen, van hoog tot laag.

De beste methode hangt af van het soort afbeeldingen in uw document. Bij een aantal compressietechnieken verliest u geen details van het origineel: deze methoden worden “verliesloos” genoemd. Compressie zonder verlies van details levert niet zoveel schijfruimtebesparing op als compressie met verlies. Bij compressie met verlies zijn de gecomprimeerde bestanden veel kleiner dan bij verliesloze compressie.

JPEG is bijvoorbeeld het best voor afbeeldingen die een vloeiende overgang vereisen van een bepaalde kleur of arcering naar een andere, terwijl ZIP beter is voor scherpere overgangen. Probeer verschillende compressie-instellingen uit en kijk wat de beste resultaten oplevert voor elk soort document.

Bij de standaardwaarde voor elke vooraf gedefinieerde conversie-instelling kiest het printerstuurprogramma de beste methode op basis van de soort afbeelding.

Voor zwart-witafbeeldingen kunt u kiezen uit ZIP, CCITT en RLE (Run Length Encoding).

De compressiemethode van het CCITT (International Coordinating Committee for Telephony and Telegraphy) werkt het best voor zwart-witafbeeldingen van tekenprogramma’s en 1-bits gescande afbeeldingen.

RLE levert de beste resultaten voor afbeeldingen die grote vlakken wit of zwart bevatten.
 

Pixels

Schakel het selectievakje Pixels in of uit. Met Pixels verandert u de pixelafmetingen en ook de weergavegrootte van een afbeelding.

Specificeer in het vervolgmenu Minder pixels of Dezelfde pixels. De standaardinstelling is Minder pixels.

Hiermee vermindert u het aantal pixels in de afbeelding. Elke pixel die wordt geplaatst, heeft de gemiddelde waarde van alle pixels die door deze pixel worden vervangen.

Bij Dezelfde pixels wordt een pixel in het midden van het voorbeeldgebied gekozen en wordt het hele gebied vervangen door die pixel met de gespecificeerde resolutie.
 

Resolutie

Als u Pixels kiest, kunt u een resolutie specificeren voor Minder pixels en Dezelfde pixels.
 

Fabrieksinstellingen

Met de knop Fabrieksinstellingen worden voor alle compressiewaarden van de gekozen instelling de oorspronkelijke waarden gebruikt.
 

Nieuw

Klik op Nieuw om een nieuwe conversie-instelling te maken.
 

Verwijderen

Met de knop Verwijderen verwijdert u de geselecteerde conversie-instelling met alle waarden.

 

Standaard

Hiermee krijgen alle meegeleverde instellingen weer de standaardwaarde en worden door de gebruiker gedefinieerde instellingen verwijderd.

 

Opmerking

Als u MRC-compressie instelt, moet u hier verliesloze compressie selecteren.

 

Compressie-instellingen