Conversie-instellingen voor doorzoekbare MRC-PDF’s

Dit dialoogvenster verschijnt als u in het dialoogvenster PDF Create-profielen de optie MRC en Doorzoekbaar selecteert en op de knop Instellingen klikt.

In dit dialoogvenster kunt u instellingen opgeven voor het maken van doorzoekbare PDF’s van beeldbestanden (inclusief PDF-bestanden met alleen beeld) met MRC-compressie. De beeldkwaliteit is altijd omgekeerd evenredig met de bestandgrootte. Hoe groter de compressie, hoe kleiner het bestand en hoe geringer de beeldkwaliteit.

 

MRC-beeldkwaliteit

 

Selecteer een van de volgende opties:

Minimaal: Selecteer deze optie als u het bestand zo klein mogelijk wilt maken, ook al gaat dit ten koste van de beeldkwaliteit.

Goed: Selecteer deze optie als u het bestand wilt verkleinen, maar toch een goede beeldkwaliteit wilt behouden.

Verliesloos: Selecteer deze optie om het bestand zo veel mogelijk te verkleinen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Bij deze compressie gaan geen beeldgegevens verloren en beschikt u over de beste beeldkwaliteit.

 

OCR-taal

Met OCR wordt de tekst uit de beelden gehaald, zodat afbeeldingsbestanden doorzoekbaar worden. Selecteer de taal van het brondocument.

 

Teken voor niet-herkend

Onherkenbare tekens worden aangeduid met een speciaal teken (standaard een tilde ~). Als tijdens de OCR de M in COMPUTER niet wordt herkend en u als teken voor niet-herkende tekst de tilde (~) gebruikt, ziet u in het document CO~PUTER.

Typ in het invoervak Teken voor niet-herkend het teken dat u wilt gebruiken. Probeer een teken te kiezen dat normaliter niet in uw documenten verschijnt.

 

Opmerking

Als het invoerbestand een tekstbestand is of een bestand met een toegankelijke tekstlaag, wordt er een normaal doorzoekbaar PDF-bestand van gemaakt zonder OCR. In dat geval worden de OCR-taal en het teken voor niet-herkende tekst niet gebruikt.

 

 

 

 

//

Conversie-instellingen voor doorzoekbare MRC-PDF’s