Het dialoogvenster Instellingen

In dit dialoogvenster selecteert u instellingen die het volgende bepalen: de conversie van e-mailbijlagen in de vorm van PDF of XPS naar bewerkbare indelingen, het archiveren van e-mails en de bijbehorende bijlagen naar PDF, en het maken van PDF-bestanden van bijlagen met een andere bestandsindeling dan PDF.

Deze instellingen zijn beschikbaar in Microsoft Outlook en Lotus Notes® (versie 8.5).

 • Klik op de knop Instellingen in het e-mailprogramma. Het dialoogvenster Instellingen verschijnt en bestaat uit drie tabbladen.

PDF-conversie-instellingen  

PDF Converter-assistent gebruiken

Selecteer deze optie als u de PDF- of XPS-bijlage via de assistent wilt converteren.
 

PDF zonder assistent converteren als

Selecteer deze optie voor een directe conversie. Kies vervolgens een doelprogramma voor het uitvoerbestand. De directe conversie wordt gestart als u op de knop PDF Converter 7 klikt.

Opmerking

Bij directe conversie wordt het bestand opgeslagen op de locatie die is ingesteld in de PDF Converter-assistent. Als u Gelijk aan bronmap heeft geselecteerd, wordt het uitvoerbestand opgeslagen in de map [Documenten].

 

Meerdere bijlagen

 • Alle bijlagen converteren: Selecteer deze optie als u alle bijlagen wilt converteren.

 • Vragen om selectie: Selecteer deze optie als u elke keer wilt kiezen welke PDF- of XPS-bijlagen u wilt converteren. Als u op de knop PDF Converter 7 klikt, verschijnt een dialoogvenster met een lijst van alle bijlagen bij het bericht. Selecteer de bijlagen die u wilt converteren.

  Als u Alle bijlagen selecteren heeft geselecteerd, worden alle bijlagebestanden geconverteerd. De directe conversie wordt gestart als u op OK klikt. Als u berichten met slechts één bijlage selecteert, verschijnt het dialoogvenster niet.

 

Instellingen voor e-mailarchivering
 

Archiveringsindeling

Selecteer een van de ondersteunde PDF-bestandsindelingen. Hiermee bepaalt u de PDF-versie van de gegenereerde bestanden. Als u de optie E-mailberichten opslaan als PDF-pakket kiest, wordt het gegenereerde bestand een PDF 1.7-bestand. De PDF-bestanden in het pakket krijgen de geselecteerde PDF-indeling.
 

Archiveringsmethode

Selecteer een van de volgende opties:

 • E-mailberichten samenvoegen in één PDF: E-mailberichten of andere items (zoals contactpersonen of afspraken) worden opgeslagen in één PDF-bestand. Tijdens het archiveren moet u de doelmap en de naam van het PDF-bestand opgeven.

 • E-mailberichten afzonderlijk archiveren: E-mailberichten of andere items worden opgeslagen in aparte PDF-bestanden. Tijdens het archiveren hoeft u alleen de doelmap op te geven. De nieuwe PDF-bestanden krijgen als naam het onderwerp van het e-mailbericht. Zo nodig worden volgnummers gebruikt om identieke bestandsnamen te voorkomen. Als u hiervoor kiest en uw agenda archiveert, verschijnt elke afspraak in een eigen PDF-bestand.

 • E-mailberichten opslaan als PDF-pakket: E-mailberichten of andere items worden geconverteerd naar aparte PDF-bestanden en vervolgens toegevoegd aan een PDF-pakket. Tijdens het archiveren moet u de doelmap en de naam van het PDF-bestand opgeven.

E-mailbijlagen

Selecteer een geschikte optie in de keuzelijst.
 

Submappen archiveren

Selecteer deze optie als u niet alleen de mappen maar ook de submappen wilt archiveren. Maak de selectie ongedaan als u de submappen niet wilt archiveren.

 

Instellingen voor PDF’s maken

 

Meerdere bijlagen

 

Geef op hoe berichten met meerdere bijlagen moeten worden afgehandeld:

  • kies Alle bijlagen converteren als u altijd alle bijlagen automatisch wilt converteren naar PDF en wilt opslaan op de laatst gebruikte doellocatie.

  • u kunt dan kiezen welke bijlagen u wilt converteren naar PDF en een doellocatie kiezen. U kunt dan kiezen welke bijlagen u wilt converteren naar PDF en een doellocatie kiezen.

 

 

Het dialoogvenster Instellingen