Het dialoogvenster Snel zoeken

Kies Bewerken > Snel zoeken om het dialoogvenster Snel zoeken weer te geven en de zoekwoorden te typen.
 

Identieke hoofdletters/kleine letters

Hiermee vindt u alleen de woorden met dezelfde hoofdletters en kleine letters. Als u bijvoorbeeld zoekt naar het woord ‘Internet’, worden de woorden ‘INTERNET’ en ‘internet’ niet gevonden.

Heel woord

Hiermee vindt u alleen het hele woord dat u heeft opgegeven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar het woord ‘bij’, worden de woorden ‘bijna’ en ‘nabij’ niet gevonden.

Inclusief bladwijzers

Hiermee zoekt u zowel in bladwijzers als in de tekst van het PDF-document.

Inclusief opmerkingen

Hiermee zoekt u zowel in de opmerkingen als in de tekst van uw PDF-document.

 

Tip

Als u meer zoekopties nodig heeft en als u in meerdere PDF-bestanden, met patronen of maskers of in vooraf gegenereerde indexbestanden wilt zoeken, gebruikt u het dialoogvenster Zoeken.

 

 

Het dialoogvenster Snel zoeken