Het dialoogvenster Zoeken

Het dialoogvenster Zoeken bevat zowel simpele als geavanceerde zoekopties.
 

Het dialoogvenster Zoeken openen

 • Kies Bewerken > Zoeken; of

 • Klik op de knop Zoeken PDF Converter search Het dialoogvenster Zoeken op de werkbalk Bestand.

Zoeken naar tekst via het dialoogvenster Zoeken

 1. Open het dialoogvenster Zoeken.

 2. Selecteer bij Zoeken waar u wilt zoeken: Huidige document, Geselecteerde PDF-bestanden in pakket of portfolio, Hele PDF-pakket of portfolio, Geselecteerde map, Geselecteerde indexen of Index selecteren. Selecteer zo nodig een map of een of meer indexen.

 3. Selecteer een zoektype: één woord of woordgroep, meerdere woorden of woordgroepen, vooraf gedefinieerde patronen (burgerservicenummers, telefoonnummers, creditkaartnummers, e-mailadressen en datums) of zelfgedefinieerde patronen (arbitraire maskers).
  Zie Zoeken met patronen en maskers.

 4. Als u één woord of woordgroep wilt zoeken, geeft u de gewenste zoekwoorden op.
  Als u meerdere woorden of woordgroepen wilt zoeken, klikt u op Woorden selecteren om een zoeklijst samen te stellen.
  Als u wilt zoeken met een patroon, kiest u in de vervolgkeuzelijst het gewenste patroon.
  Als u wilt zoeken met een zelfgedefinieerd patroon, geeft u het patroon op met de voorgegeven syntaxis.

 5. Selecteer zoekopties.

 6. Klik op Zoeken. De zoekresultaten worden op volgorde van pagina weergegeven, inclusief context. Klik op een item om de pagina met de gemarkeerde tekst weer te geven. Rechts onder in de lijst met resultaten ziet u hoe vaak de tekst is gevonden.

 7. Klik desgewenst op Stoppen om het zoeken te annuleren.

 8. Klik op Opnieuw zoeken om een nieuwe zoekprocedure te starten.

Zoeken in een portfolio of pakket

Open het dialoogvenster Zoeken met de knop Zoeken in portfolio PDF Converter portfolio search Het dialoogvenster Zoeken of via het menu Bewerken en kies een van de portfolio’s of pakketten in het vak Zoeken in. Mogelijk moet u in het zoekresultatenvenster een mapniveau omlaag gaan vanuit de tijdelijke opslaglocatie van de portfolio om een bestandslijst te zien. Klik op een bestand om de gevonden vindplaatsen te zien. Klik op een item om de bijbehorende pagina te bekijken.

 

Het dialoogvenster Zoeken