Venster Commentaar (Navigatievenster)

Het venster Opmerkingen bevat revisiefuncties voor gebruikers die gezamenlijk documenten reviseren. U kunt markeringen toevoegen aan een PDF-document door delen met een markeerstift te markeren, in de tekst te tekenen of notities, tekstregels, stempels, enzovoort, toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld een diagram omcirkelen en de tekst “Dit diagram vergroten” toevoegen. De tekst wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op het object plaatst.

 

Annotaties en markeringen bieden een set koppelingen naar elk type opmerking. Zie ook Afdrukken met opmerkingen.
 

Alle opmerkingen worden toegevoegd aan de lijst met opmerkingen en weergegeven in het venster Opmerkingen. Hier vindt u ook een aantal handige functies voor het beheer ervan.

U opent het venster Opmerkingen via de vervolgkeuzelijst bij Navigatievensters PDF Converter navigation Het navigatievenster Opmerkingen.
 

Knoppen in het venster Opmerkingen
 

PDF Converter eng tb on comments panel Het navigatievenster Opmerkingen

 

Klik op een opmerking in het venster Opmerkingen om naar de pagina met de opmerking te gaan. U kunt door de opmerkingen navigeren met de knoppen Volgende en Vorige en de opmerkingen uit- of samenvouwen om meer of minder details te zien. Vervolgens kunt u reageren op de opmerkingen van anderen of uw eigen opmerkingen toevoegen. U kunt een bericht toevoegen aan elke opmerking (zelfs aan een tekenobject).
 

Met de knop Weergeven kunt u opmerkingen filteren op Type, Revisor, Status en vinkjes. Met de knop Sorteren kunt u ze sorteren op Type, Pagina, Auteur, Datum, Kleur of Selectiestatus.
 

Als u een opmerking heeft bekeken, kiest u Status instellen om de revisiestatus te wijzigen van Geen in Geaccepteerd, Afgewezen, Geannuleerd of Voltooid. Er verschijnt een pictogram in de rij Status van de opmerking.

Kies Status instellen en kies Migratie om de revisiestatus in te stellen. Wijzig desgewenst Geen in Bevestigd of Niet bevestigd.

Opmerking

De opdrachten om de status in te stellen kunt u ook direct vanuit het snelmenu van de opmerking wijzigen.

U kunt in de opmerkingen naar specifieke tekst zoeken via de knop Opmerkingen zoeken. Zie het dialoogvenster Zoeken voor meer informatie. U kunt een spellingcontrole uitvoeren op opmerkingen met tekst.
 

Klik op Opties en kies Exporteren om alle opmerkingen op te slaan in een speciaal bestandstype (.xfdf) of Importeren om een bestaande set opmerkingen toe te passen op de huidige PDF. Kies Opmerkingen samenvatten om een bestand voor te bereiden als u de PDF met opmerkingen wilt afdrukken. Kies Opmerkingen migreren als u alle opmerkingen wilt zien met de status Niet bevestigd.

 

U kunt voorkeuren voor de stijl van tekstvakken in PDF-bestanden opgeven met de opdracht Bewerken > Voorkeuren > Opmerking.

 

Tip

U kunt opmerkingen en annotaties verwijderen of omzetten in documentobjecten met de opdracht Eén laag maken of ze verwijderen met Document inspecteren.

 

Het navigatievenster Opmerkingen