Pagina’s (Navigatievenster)

Miniaturen worden weergegeven in het venster Pagina’s. Een miniatuur is een verkleinde weergave van de pagina-afbeelding. Miniaturen geven u snel een overzicht van het PDF-document. De miniatuur van de huidige pagina is gemarkeerd met een blauw kader. Een rood kader geeft dynamisch aan welk deel van de pagina momenteel in het documentvenster wordt weergegeven. U kunt het formaat ervan aanpassen om de paginaweergave te wijzigen.

 

Opmerking: Paginabewerkingen worden altijd uitgevoerd op de geselecteerde pagina.

U kunt via het venster Miniaturen niet alleen snel navigeren, maar ook eenvoudig documenten samenstellen. Klik met de rechtermuisknop op het venster of klik boven in het venster op de knop Opties en kies de gewenste bewerking:

 • Nieuwe pagina’s maken

 • Bestanden invoegen op de aangegeven locatie

 • Pagina’s extraheren of kopiëren

 • Pagina’s verwijderen

 • Pagina’s bijsnijden

 • Pagina’s draaien

 • Pagina’s nummeren

 • Pagina’s afdrukken

 • Paginaminiaturen insluiten, Ingesloten miniaturen verwijderen

 • Paginaminiaturen vergroten / verkleinen

 • Paginaeigenschappen instellen voor tabvolgorde en acties definiëren

Zie Paginabewerkingen en Werken met miniaturen voor meer informatie.

 

In het venster Pagina’s kunt u alleen werken met hele pagina’s. In de nieuwe weergave Document samenstellen kunt u items op een pagina selecteren en kopiëren of verplaatsen naar een andere pagina of een ander document.

Het navigatievenster Pagina’s