Tags (Navigatievenster)

PDF-bestanden met tags bevatten metagegevens waarmee de documentstructuur en de volgorde van de verschillende documentelementen (zoals afbeeldingen, tekstblokken, kolommen en titels) worden beschreven. Hierdoor kunt u gemakkelijker tekst of afbeeldingen uit PDF-bestanden extraheren en in schermlezers de inhoud van het bestand in de juiste volgorde presenteren. Met het oog op toegankelijkheid kan het verplicht zijn PDF-bestanden te voorzien van tags.

 

De tagstructuur van een PDF-document is toegankelijk in het navigatievenster van PDF Converter Professional. Open deze structuurweergave via de vervolgkeuzelijst in het navigatievenster of via het menu Beeld. Terwijl u door de structuur loopt om de volgorde en hiërarchie van de tags te controleren, kunt u desgewenst bijbehorende inhoudsknooppunten markeren.

Het tagmenu (met opties voor de weergave van de structuur en bewerkingen die betrekking hebben op tags) is toegankelijk door met de rechtermuisknop te klikken op een knooppunt in de structuur of via het menu Opties boven in het venster.

 

Het menu en opdrachten voor tags

Opdrachten die betrekking hebben op tags zijn:

PDF-tags toevoegen (toegankelijk via het menu Extra): hiermee voert u een lay-outanalyse uit van de geopende PDF en worden de tags en de bijbehorende inhoud aangeduid.

 

Het venster Tags biedt toegang tot de functie PDF-tags toevoegen en het menu Opties.

Klik op de knop PDF-tags toevoegen en kies een van de volgende opties:

 • PDF-tags toevoegen – zie hierboven.

 • Annotaties met tags: als deze optie is ingeschakeld, worden de annotaties van de PDF ook voorzien van tags.

 • Alleen formuliervelden met tags (alleen toegankelijk als de optie Annotaties met tags is ingeschakeld): gebruik deze optie om alleen formuliervelden op te nemen in de tagstructuur zonder enige annotatie.

Het menu Opties bevat de volgende opdrachten:

 • Nieuwe tag: hiermee maakt u een nieuwe tag op de huidige positie in de taghiërarchie.

 • Knippen: hiermee knipt u de geselecteerde tag.

 • Plakken: hiermee plakt u de geknipte tag na het geselecteerde tagknooppunt.

 • Onderliggend element plakken: hiermee plakt u de geknipte tag onder de geselecteerde tag.

 • Tag verwijderen: hiermee verwijdert u de geselecteerde tag.

 • Tag maken uit selectie (alleen beschikbaar als u een PDF-element heeft geselecteerd met de functie Tekst retoucheren of Object retoucheren): hiermee voegt u de gekozen inhoud toe aan de geselecteerde tag.

 • Zoeken: hiermee zoekt u naar alle documentelementen, zoals artefacten, niet-gemarkeerde opmerkingen, niet-gemarkeerde koppelingen, niet-gemarkeerde annotaties en niet-gemarkeerde inhoud die niet aan een tag zijn gekoppeld. U kunt zoeken op de huidige pagina of in het hele document. Gebruik deze opdracht om handmatig tags toe te voegen of om de bestaande tagstructuur te controleren door stapsgewijs door de gevonden elementen te lopen.

 • Inhoud markeren: hiermee ziet u welke bestandsinhoud wordt gedekt door de huidige tag.

 • Eigenschappen: hiermee opent u het dialoogvenster Retoucheereigenschappen. Als u deze opdracht gebruikt voor een tag, kunt u de tag, kenmerkobjecten en klassen bewerken. Als u deze opdracht gebruikt voor toegewezen inhoud kunt u ook het type en de eigenschappen van de containertag of tekstkenmerken bewerken. U kunt vervangende tekst of uitbreidingstekst voor objecten met tags bekijken of wijzigen. Vervangende tekst wordt gebruikt door schermlezers om grafische objecten op de pagina aan te kondigen en te beschrijven.

Basistag maken (alleen beschikbaar voor PDF’s zonder tags): hiermee maakt u het basisobject van de tagstructuur. Dit is de enige opdracht in de vervolgkeuzelijst van de knop Opties (boven in het venster Tags) voor een PDF zonder tags. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op ‘Geen tags beschikbaar’ en deze opdracht kiezen. Gebruik deze opdracht om een tagstructuur handmatig samen te stellen. Zodra het basiselement is gemaakt, worden er andere opdrachten beschikbaar in het vervolgmenu.

 

PDF-documenten zonder tags

 

Sommige PDF-bestanden hebben geen tagstructuur. In dat geval ziet u een lege structuur in het venster Tags met de beschrijving “Geen tags beschikbaar”. Als u tags wilt maken, kunt u deze handmatig toevoegen aan het document of de geïntegreerde lay-outanalyse gebruiken.

 

Als u de lay-outanalyse wilt gebruiken, kiest u PDF-tags toevoegen in het menu Extra (zie hierboven).

 

Zodra de lay-outanalyse is voltooid, worden de gevonden tags (met verwijzing naar de bijbehorende inhoud) toegevoegd aan de structuur. U kunt de structuur controleren en wijzigen of ontbrekende niet-tekstuele elementen toevoegen. Dit laatste moet u handmatig doen. Zodra de PDF is voorzien van tags, wordt het tagmenu beschikbaar (zie hierboven).

 

Opmerking

Als u de inhoud van een PDF-bestand met tags bewerkt, of pagina’s verwijdert of invoegt, klopt de tagstructuur niet meer. Daarom is het noodzakelijk dat u met de functie PDF-tags toevoegen de bestaande tagstructuur verwijdert en een nieuwe structuur maakt.

Het navigatievenster Tags