Het Organizer-venster Beveiliging

In het venster Beveiliging staan alle beveiligingsschema’s op uw systeem (zowel zelfgemaakte schema’s als systeemschema’s), gegroepeerd in de categorieën Wachtwoordbeveiliging en Certificaatbeveiliging.
 

Open het venster Beveiliging op een van de volgende manieren:

 • Kies Document > Beveiliging > Document beveiligen.

 • Selecteer Beeld > Organizer-vensters > Beveiliging.

 • Klik op de werkbalk Beveiliging op de knop Venster Beveiliging PDF Converter button security panel Het Organizer venster Beveiliging.

 • Klik op de werkbalk Beeld op Organizer-vensters PDF Converter organizer Het Organizer venster Beveiliging en selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Beveiliging.

Beveiligingsschema’s beheren

Klik boven in het venster Beveiliging op de knop Opties voor beveiligingsschema en kies in de vervolgkeuzelijst een actief item.

 • Beveiligingsschema toepassen: Kies deze optie om het geselecteerde schema toe te passen op het geopende PDF-document. U kunt hiervoor ook dubbelklikken op een schema, het schema naar het PDF-document slepen of met de rechtermuisknop klikken en deze optie kiezen. Zie Beveiligingseigenschappen voor meer informatie.
   

 • Beveiligingsschema maken: Kies deze optie om een eigen schema voor wachtwoord- of certificaatbeveiliging te maken. U kunt ook boven in het venster op de knop Beveiligingsschema maken klikken of ergens in het venster Beveiliging met de rechtermuisknop klikken en deze optie kiezen. Zolang u nog geen beveiligingsschema heeft gemaakt, is dit de enige optie. Zie Beveiligingseigenschappen voor meer informatie.
   

 • Beveiligingsschema verwijderen: Selecteer een zelfgemaakt beveiligingsschema en kies deze optie om het te verwijderen. U kunt ook boven in het venster op de knop Beveiligingsschema verwijderen klikken, met de rechtermuisknop op een zelfgemaakt schema klikken en deze optie kiezen of het schema selecteren en op de Delete-toets drukken. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Opmerking: U kunt geen vooraf gedefinieerde beveiligingsschema’s verwijderen.

 • Beveiligingsschema kopiëren: Selecteer een wachtwoord- of zelfgemaakt beveiligingsschema en kies deze optie of klik met de rechtermuisknop op het schema en kies deze optie om een nieuw beveiligingsschema te maken op basis van een bestaand schema, met gewijzigde instellingen. Zie Beveiligingseigenschappen voor meer informatie.

Opmerking: U kunt geen certificaatbeveiligingsschema’s kopiëren.

 • Beveiligingsschema bewerken: Selecteer een zelfgemaakt beveiligingsschema en kies deze optie of klik met de rechtermuisknop op het schema dat u wilt wijzigen en kies deze optie. Zie Beveiligingseigenschappen voor meer informatie.

Opmerking: U kunt geen vooraf gedefinieerde beveiligingsschema’s bewerken.

Het venster Beveiliging biedt vooraf gedefinieerde beveiligingssjablonen:

Interactief:

Hiermee gaat u naar het volledige bereik aan wachtwoord- of certificaatopties.
 

Privacy:

Hiermee kunt u een wachtwoord voor openen opgeven, zodat het document alleen toegankelijk is voor u en anderen die het wachtwoord kennen.
 

Geen wijziging:

Hiermee kunt u een machtigingswachtwoord opgeven, zodat het document en de documentmachtigingen alleen kunnen worden gewijzigd door u en anderen die het wachtwoord kennen.

 

 

 

Het Organizer-venster Beveiliging