Acties

U kunt acties opgeven die worden uitgevoerd als er op een bladwijzer of koppeling wordt geklikt. Klik met de rechtermuisknop op een koppeling om het dialoogvenster Koppelingseigenschappen te openen of op een bladwijzer om het dialoogvenster Eigenschappen van bladwijzer te openen.
 

Kies een van de volgende acties:

Naar pagina gaan

U wordt gevraagd naar een doellocatie in de huidige PDF of in een andere geopende PDF te gaan. Klik op Instellen om de pagina als doellocatie in te stellen. Als u in het vervolg met het Handje klikt, gaat u naar de opgegeven pagina.
 

Webkoppeling openen

U wordt gevraagd een URL op te geven. U kunt de protocollen http, ftp en mailto gebruiken. Vervolgens kunt u met het Handje naar de opgegeven internetpagina gaan.
 

Bestand openen

U wordt gevraagd een bestand op te geven. Als u voortaan op de koppeling klikt, opent u het bestand. Als u een ander bestand kiest dan een PDF, moet u wel beschikken over het bijbehorende programma. Dit geldt ook voor anderen als u een PDF-bestand met een dergelijke koppeling verspreidt.
 

Menuoptie uitvoeren

U wordt gevraagd een opdracht in een van de menu’s op te geven. Vervolgens wordt de geselecteerde opdracht uitgevoerd als u op de koppeling klikt.

 

JavaScript uitvoeren

U wordt gevraagd een script te schrijven. Vervolgens wordt het script uitgevoerd als u op de koppeling klikt.
 

Velden weergeven/verbergen

Hiermee kunt u formuliervelden opgeven die worden weergegeven of verborgen als er op de koppeling wordt geklikt. Klik op de knop Toevoegen. Markeer de velden die u wilt weergeven of verbergen en gebruik vervolgens de keuzerondjes Verbergen en Weergeven. U kunt de velden sneller selecteren met Alles selecteren of Alle selecties opheffen.

 

Formuliergegevens importeren

Klik op de knop Toevoegen en selecteer het bestand met formuliergegevens dat u wilt importeren als er op de koppeling wordt geklikt.

 

Formulier herstellen

Hiermee kunt u opgeven welke formuliervelden u wilt herstellen. Klik op de knop Toevoegen, markeer de gewenste velden en klik op OK.

 

Formulier versturen

Klik op de knop Toevoegen om opties op te geven voor de verzending van formuliergegevens. U kunt opgeven of u alle veldgegevens wilt verzenden of specifieke velden selecteren, beide zowel met als zonder lege velden.
 

Media afspelen (compatibel met PDF 1.4)

Hiermee kunt u videobestanden in het huidige document afspelen die compatibel zijn met PDF 1.4.

 

Media afspelen (compatibel met PDF 1.5 en hoger)

Hiermee kunt u videobestanden in het huidige document afspelen die compatibel zijn met PDF 1.5 en hoger.

 

Geluid afspelen

Klik op de knop Toevoegen en selecteer een WAV-bestand dat wordt afgespeeld als er op de koppeling wordt geklikt.

 

Naar 3D-weergave gaan

Hiermee kunt u een vooraf gedefinieerde weergave van de geselecteerde 3D-inhoud in de PDF bekijken.

Opmerking

Met Beveiligd voorkomt u dat de weergave en acties van de koppeling per ongeluk worden gewijzigd.

 

 

 

Koppelingseigenschappen