Openen vanuit SharePoint

In dit dialoogvenster kunt u bestanden opvragen vanuit Microsoft SharePoint vanuit alle drie de programmaonderdelen: In PDF Professional kunt u PDF-bestanden openen, in de PDF Create-assistent kunt u bronbestanden openen in PDF of een andere indeling en in PDF Converter-assistent kunt u een alleen-lezen exemplaar van een PDF- of XPS-bestand openen.

 

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord als u hierom wordt gevraagd door SharePoint. Kies een site door in het linkervenster op het pictogram te dubbelklikken. U ziet in het rechtervenster de inhoud van het hoogste niveau. Geef in het onderste selectievak een bestandstype op en selecteer de map met het gewenste bestand. Klik op Openen om de inhoud van het niveau eronder te zien. Herhaal dit totdat u het gewenste bestand ziet. Selecteer het en klik op Openen.

De kleur van de sitepictogrammen geeft aan welke sites zijn verbonden en welke actief zijn. De standaardsite is voorzien van een vinkje.

Met het selectievak Zoeken in en de knoppen in de rechterbovenhoek kunt u in de mapstructuur navigeren en vooruit en achteruit gaan in de weergavegeschiedenis.

Kies Sites om het dialoogvenster SharePoint-sites te openen en meer locaties op te geven. Klik op Toevoegen om een nieuwe site te definiëren in het dialoogvenster Verbindingsinstellingen.

 

Er is ook een dialoogvenster Opslaan naar SharePoint, een weerspiegeling van dit venster.

 

PDF’s maken

Zie PDF-bestanden maken vanuit een DMS en Opslaan naar een DMS voor meer informatie.

 

PDF’s converteren

Zie Starten vanuit een DMS, PDF- en XPS-bestanden converteren in een DMS en Geconverteerde bestanden opslaan voor meer informatie.

 

Zie ook Overzicht van DMS.

Opmerking

Als u PDF- of XPS-bestanden opent in PDF Converter-assistent, wordt het tijdelijke bronbestand na de conversie verwijderd omdat alle beveiligingsbeperkingen die mogelijk zijn ingesteld voor het bestand in het DMS, verloren gaan en niet van kracht zijn in het bewerkbare doelbestand. Raadpleeg de online Help van Office als u toch bepaalde beveiligingsbeperkingen wilt instellen. Voer bijvoorbeeld “Word-bestanden beveiligen” in.

 

 

 

Openen vanuit SharePoint