DMS-ondersteuning

In PDF Professional Enterprise kunt u bestanden openen vanuit een DMS (documentmanagementsysteem) en PDF-bestanden ook weer opslaan naar een DMS. Zie Systeemvereisten voor een overzicht van ondersteunde documentmanagementsystemen. De menuopties die hierna worden vermeld, worden alleen weergegeven als u een van de ondersteunde DMS-systemen op de computer heeft geïnstalleerd.

 

Een bestand openen vanuit een DMS

 1. Kies Bestand > Openen vanuit en klik op het gewenste DMS.

 2. Typ in het aanmeldingsvenster uw verificatiegegevens en klik op OK.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen het gewenste bestandstype en klik op OK.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Versie de nieuwste versie van het bestand, of selecteer desgewenst een van de oudere versies.

Tip:

U kunt een groot aantal bestandstypen openen, niet alleen PDF-bestanden. PDF-bestanden worden direct geopend. Image- en XPS-bestanden worden eerst intern geconverteerd naar PDF. Bewerkbare indelingen, zoals Microsoft Office- of WordPerfect-documenten, worden zonder tussenkomst geconverteerd naar PDF. Hierbij worden bestaande instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen bekijken door de printer ScanSoft PDF Create te kiezen in het dialoogvenster Afdrukken en te klikken op Eigenschappen.

 

Een PDF-bestand opslaan naar een DMS

 1. Kies Bestand > Opslaan naar en klik op het gewenste DMS.

 2. Bestanden die u opent vanuit een DMS kunt u opslaan als nieuw document, nieuwe versie, dezelfde versie of de originele versie.

  Bestanden die u opent vanuit een DMS kunt u opslaan als nieuw document.

Het menu DMS gebruiken

 

Openen vanuit [DMS]: Hiermee opent u een bestand uit een documentmanagementsysteem (DMS). Deze opdracht is vergelijkbaar met Bestand > Openen.

Opslaan naar [DMS]: Hiermee slaat u bestanden op in een DMS. Deze opdracht is vergelijkbaar met Bestand > Opslaan naar.

Invoegen vanuit [DMS]: Hiermee voegt u pagina’s uit het geselecteerde bestand toe aan het geopende PDF-bestand.

Extraheren naar [DMS]: Hiermee kopieert u pagina’s uit het geopende PDF-bestand en voegt u deze in het geselecteerde bestand in. Het dialoogvenster Pagina’s extraheren verschijnt.

Bestand bijvoegen vanuit [DMS]. Hiermee koppelt u een bestand van een willekeurig bestandstype aan het momenteel geopende PDF-bestand.

WorkSite heeft twee extra menuopdrachten:

WorkSite-servers registreren: U kunt in een netwerk meer dan één WorkSite-server gebruiken. Hiermee registreert u de servers die u wilt gebruiken (en kunt u wachtwoorden opslaan, enzovoort).

Documentprofiel gebruiken: Vanaf versie 8 heeft DeskSite twee verschillende gebruikersinterfaces voor het openen en opslaan van bestanden. Geef met Documentprofiel gebruiken de gebruikersinterface op van eerdere versies dan versie 8. Als u deze optie niet selecteert, wordt de meest recente interface gebruikt.

 

Pagina’s extraheren naar een DMS

 1. Selecteer in het menu DMS de optie Extraheren naar [DMS].

 2. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s extraheren naar [DMS] welke pagina’s u wilt extraheren. U kunt kiezen uit Huidige pagina, Bereik of Geselecteerde pagina’s.
  Als u geselecteerde pagina’s wilt extraheren, kiest u in het venster Pagina’s de gewenste paginaminiaturen voordat u dit dialoogvenster opent.

 3. U kunt desgewenst de optie Verwijderen na extraheren selecteren als u de geëxtraheerde pagina’s niet wilt behouden in het oorspronkelijke document. Ze worden uit het document verwijderd.

 4. Klik op OK.

 5. Voer in het dialoogvenster Save As (Opslaan als) van het DMS de naam van het doelbestand in en klik op Save (Opslaan).

Pagina’s invoegen vanuit een DMS

 1. Selecteer in het menu DMS de optie Invoegen vanuit [DMS].

 2. Selecteer in het dialoogvenster Open (Openen) van het DMS het gewenste bestand en klik op Open (Openen).

 3. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s invoegen vanuit [DMS] de bronpagina’s: alle pagina’s of een paginabereik.

 4. Selecteer een locatie: vóór of na de eerste pagina, de laatste pagina, de huidige pagina of de pagina die u opgeeft. Sluit het dialoogvenster. De miniaturen van de ingevoegde pagina’s verschijnen op de juiste plaats in het venster Pagina’s.

Opmerking:

Als u een paginabereik opgeeft voor het extraheren of invoegen van pagina’s, moeten de pagina’s in het bereik opeenvolgend zijn.

 

Zie ook: Overzicht van DMS.

 

DMS-ondersteuning