Bates-nummering

Deze functie is beschikbaar in de Enterprise-versie van PDF Converter Professional. 

Bates-nummers worden voornamelijk gebruikt in juridische, medische en zakelijke omgevingen en geven elke pagina van een set documenten een unieke identificatie in de vorm van oplopende nummers. Het Bates-nummer verschijnt als kop- of voettekst op de opgegeven pagina’s (standaard op alle pagina’s). Het Bates-nummer kan een voor- en/of een achtervoegsel bevatten en kan worden gecombineerd met andere kop- en voetteksten die door de gebruiker kunnen worden gedefinieerd of die kunnen bestaan uit voorgedefinieerde items die worden ingevoegd door macro’s (zoals paginanummers of documenteigenschappen als onderwerp, titel en auteur. Het Bates-nummer zelf wordt in een kop- of voettekst geplaatst als macro.

 

Zodra u heeft gedefinieerd welke bestanden moeten worden voorzien van Bates-nummers, gaat u naar het dialoogvenster Kop- en voetteksten. In de lijst met macro’s in dit dialoogvenster staat Bates-nummering bovenaan. U kunt echter een andere macro kiezen en kop- en voetteksten maken zonder Bates-nummer. Het toepassen van Bates-nummers betekent niet dat documenten worden geordend, geïndexeerd of hernoemd.
 

Opmerking

U kunt gecodeerde bestanden of bestanden die zijn beveiligd met een digitale handtekening, niet voorzien van Bates-nummers.

 

Een Bates-nummer toevoegen

 1. Selecteer Document > Bates-nummering > Toevoegen om het dialoogvenster Bates-nummers toevoegen te openen.

 2. Klik op Bestanden toevoegen. Het dialoogvenster Openen verschijnt.

 • Selecteer een of meer bestanden om deze toe te voegen aan de nummeringslijst. U kunt ook een map selecteren. Kies Inclusief geopende bestanden als u ook alle bestanden wilt opnemen die op dit moment zijn geopend in PDF Professional.

 • U kunt de volgorde wijzigen van de bestanden die al in de lijst staan. Selecteer hiervoor een bestand en klik op Omhoog of Omlaag of klik op Bestanden verwijderen om het geselecteerde bestand uit de lijst te verwijderen.

 • Met de knop Voorbeeld kunt u controleren of u het juiste document heeft geselecteerd voor de nummering. Het is belangrijk de bestanden in de gewenste volgorde te zetten voordat u stempels toevoegt.

 1. Klik op Uitvoer om het dialoogvenster Bates-nummers toevoegen – Uitvoerregels te openen.

 • Geef de bestemmingsmap op: kies dezelfde map als waar het oorspronkelijke bestand zich bevindt of klik op Bladeren om een andere map te kiezen.

 • Definieer de regels voor de bestandsnaam: u kunt de oorspronkelijke naam behouden, een voor- en/of achtervoegsel aan de naam toevoegen of de naam vervangen door een begin- en eind-Bates-nummer zoals in het voorbeeld op het scherm.

 • Geef op of u bestaande bestanden wilt vervangen of wilt behouden met unieke namen.

 • U kunt een automatisch logbestand maken: klik op Bladeren om een locatie te kiezen voor het logbestand.

 • Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Bates-nummers toevoegen.

 1. Klik op OK in het dialoogvenster Bates-nummers toevoegen om naar het dialoogvenster Kop- en voetteksten te gaan.

 2. Selecteer een bestaand schema in de vervolgkeuzelijst als er een geschikt schema is. Kies Nummering van de vorige taak continueren met het geselecteerde schema om de Bates-nummering voor documenten die met dit schema worden verwerkt, aansluitend te maken.

 3. Kies in de keuzelijst Macro’s de optie Bates-nummering en klik op Instellingen.

 4. Geef in het dialoogvenster Opties voor Bates-nummering het aantal cijfers (tussen 6 en 15) op dat u wilt gebruiken, het beginnummer en desgewenst een voor- en/of achtervoegsel voor het Bates-nummer dat op het document moet worden gestempeld. Klik op OK.

 5. Geef op waar het Bates-nummer moet worden gestempeld en klik op Macro invoegen.

 6. Raadpleeg Kop- en voetteksten voor de overige instellingen.

Opmerking

U kunt een document voorzien van meerdere Bates-stempels. Zorg er dan wel voor dat deze elkaar niet overlappen en geef elk een unieke positie.

Zorg ervoor dat het Bates-nummer geen bestaande kop- of voettekst overlapt. Als u dit wilt bekijken in het voorbeeldgebied, moet u de kop- en voettekstgegevens opslaan in een schema met een naam en dit schema laden. Als u kop- en/of voetteksten toepast zonder het schema op te slaan, ziet u deze elementen niet.

 

Bates-stempels verwijderen

 1. Selecteer Document > Bates-nummering > Verwijderen als u Bates-nummers voorgoed uit de geopende bestanden wilt verwijderen. Andere elementen van kop- en/of voetteksten blijven behouden.

 2. U ziet een informatief bericht met instructies voor de interpretatie van de resultaten van de bewerking.

Opmerking

Bates-stempels die afkomstig zijn van andere PDF-programma’s of andere hulpprogramma’s, worden mogelijk niet herkend in PDF Converter Professional. Controleer daarom handmatig of alle stempels zijn verwijderd.

Als u pagina’s invoegt in een PDF-document met Bates-stempels, worden deze niet gestempeld en wordt de Bates-nummering niet aangepast. Als u gestempelde pagina’s verwijdert, is de Bates-nummering niet meer doorlopend.

 

 

Bates-nummering