Documenten zwart maken en inspecteren

De zwartmaakfunctie is beschikbaar in de Enterprise-versie van PDF Converter Professional.

U kunt in een PDF-bestand gevoelige informatie of afbeeldingen zwart maken. Bovendien kunt u het document inspecteren om verborgen gegevens of achtergrondinformatie te verwijderen.

Vanwege mogelijke juridische consequenties wordt dergelijke informatie vaak vóór openbaarmaking zwart gemaakt. De PDF-indeling is complex en kan meer informatie bevatten dan direct zichtbaar is. Op deze manier kunt u onbedoeld gevoelige informatie bekend maken.

Het is belangrijk te weten dat verwijderen niet gelijk is aan zwart maken. De informatie die u verwijdert uit een PDF met de opdracht Verwijderen, wordt niet definitief uit het document gewist en kan bijna altijd weer worden teruggezet.

 

Belangrijkste kenmerken van zwartmaking
 

Via zwartmaking kunt u PDF-documenten die u wilt publiceren, grondig opschonen. Het proces bestaat meestal uit twee stappen: eerst selecteert en markeert u items die u wilt verwijderen en vervolgens past u de zwartmaking na controle toe. Zie de weergave van gemarkeerde en zwart gemaakte tekst in Inhoud zwart maken. Met de functies voor zwartmaking kunt u:

  • tekst, vectorafbeeldingen, bitmapafbeeldingen of gebieden met meerdere objecten selecteren en verwijderen;

  • in het huidige document specifieke tekst zoeken en verwijderen;

  • alle verwijzingen naar bepaalde inhoud verwijderen uit het huidige document;

  • zwartgemaakte gebieden onleesbaar gemarkeerd weergeven, desgewenst met een privacycode of een vooraf opgegeven aangepaste tekst.

Belangrijkste kenmerken van documentinspectie

  • U kunt alle opmerkingen uit een document verwijderen.

  • U kunt documenteigenschappen en andere metagegevens verwijderen.

  • U kunt koppelingen, bestemmingen, bijlagen, enzovoort, verwijderen.

  • Bij Ingesloten niet weergegeven gegevens verwijderen kunt u ingesloten indexen verwijderen die mogelijk nog zwart gemaakte tekst bevatten.

Zwartmaking en één documentlaag maken

U kunt een PDF-bestand terugbrengen naar één laag om documenten geschikt te maken voor verspreiding. Hierbij kunt u bepaalde lagen, annotaties en markeringen uit een document verwijderen of deze omzetten in documentobjecten zodat ze niet langer in het venster Opmerkingen verschijnen. Een van de opties bij deze bewerking is ‘Zwartmaking’. Dat betekent dat:

  • zwarte rechthoeken de desbetreffende inhoud afdekken, die vervolgens kunnen worden geselecteerd en verplaatst. De onderliggende inhoud is echter niet meer zichtbaar en kan niet worden gezocht. De zwartmaking blijft dus intact;

  • de zwarte rechthoeken dekken tekst af die is gemarkeerd voor zwartmaking, maar feitelijk nog niet zwart is gemaakt. Deze rechthoeken kunnen worden geselecteerd en verplaatst, maar dan wordt de onderliggende inhoud weer zichtbaar. De zwartmaking is dus niet voltooid.

 

Zoeken en zwart maken

U kunt zwartmaking combineren met de zoekfunctie. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Zoeken en zwart maken: Gevonden elementen worden gemarkeerd voor zwartmaking. Zie Tekst zoeken en zwart maken voor meer informatie. U kiest deze optie via het menu Document.

Scannen en markeren: Gevonden elementen kunnen worden gemarkeerd, doorgehaald, onderstreept of gemarkeerd voor zwartmaking. U kiest deze optie in het menu Scannen. Zie PDF-bestanden maken vanaf een scanner.

 

Opmerking

U kunt pakketten en portfolio’s zwartmaken door te zoeken. Pakketten met uitsluitend PDF-bestanden kunnen op deze manier worden zwartgemaakt, maar pakketten met pakketbestanden worden mogelijk niet goed zwartgemaakt. Als u zwartmaken toepast op een portfolio, worden alleen de PDF-bestanden in die portfolio zwartgemaakt. Het is over het algemeen veiliger om bestanden uit te pakken voordat u ze zwartmaakt. Op die manier kunt u de gewenste bestanden en gedeelten selecteren en het resultaat beter controleren.

 

 

 

Documenten zwart maken en inspecteren