Inhoud zwart maken

U kunt alleen inhoud zwart maken als u beschikt over de Enterprise-versie van PDF Converter Professional.

Met de functie Markeren voor zwartmaking markeert u eerst de inhoud die u wilt zwart maken en vervolgens verwijdert u de gegevens definitief door de zwartmaking toe te passen. Gebieden die u wilt zwart maken, worden gemarkeerd met rode rechthoeken. Gebieden die al zijn zwart gemaakt, worden aangegeven door zwarte blokken.

U kunt zichtbare inhoud, zoals tekst, grafische elementen en afbeeldingen, zwart maken. U kunt zelf bepalen hoe zwart gemaakte items worden weergegeven. Standaard verschijnen deze als gekleurde vakken die zijn opgevuld met één kleur, maar u kunt ze ook met een privacycode, aangepaste tekst of een leeg gebied weergeven.
 

Documentinhoud markeren en definitief zwart maken

 1. Bepaal in het dialoogvenster Eigenschappen van zwartmaking hoe de zwart gemaakte inhoud wordt weergegeven. Zie Eigenschappen van zwartmaking instellen.

 2. Selecteer Document > Zwartmaking > Markeren voor zwartmaking of klik op de knop Markeren voor zwartmaking PDF Converter button mark redaction Inhoud zwart maken op de werkbalk Beveiliging.
   

 3. Markeer op een van de volgende manieren de inhoud die u wilt verwijderen:

  • Zet de muisaanwijzer op een tekstblok. De cursor verandert in PDF Converter cursor redact text Inhoud zwart maken. Selecteer de tekst die u wilt markeren voor verwijdering.

  • Ga met de muisaanwijzer naar een gebied zonder tekst. De cursor verandert in PDF Converter cursor redact area Inhoud zwart maken. Teken een rechthoek om het gewenste selectiegebied.

Zet de muisaanwijzer op een gemarkeerd gebied om vooraf te bekijken hoe de zwartmaakmarkering eruit ziet.

 1. Klik met de rechtermuisknop in een gemarkeerd gebied en selecteer in het snelmenu de optie Toepassen om het gebied definitief zwart te maken. Selecteer Toepassen op alles als u alle voor zwartmaking gemarkeerde gebieden in de huidige PDF wilt zwart maken.
   

 2. Selecteer in het dialoogvenster Toepassen welke gegevenstypen u wilt verwijderen. Als u Alle instanties van de gemarkeerde inhoud verwijderen selecteert, worden alle bijbehorende tekenreeksen uit de PDF verwijderd. Als een afbeelding op diverse plaatsen in de PDF is ingesloten via koppelingen, maakt u met deze optie de afbeelding op elke plaats zwart. Klik op Toepassen om de zwartmaking uit te voeren.

Opmerking

U kunt eenmaal toegepaste zwartmaking niet ongedaan maken. Ter voorkoming van fouten raden we u met klem aan een kopie van het oorspronkelijke bestand te maken voordat u elementen gaat zwart maken. U kunt ook de PDF met zwartgemaakte elementen opslaan onder een nieuwe naam en/of op een andere locatie.

 

U kunt zwartmaking combineren met de zoeken en met documenten terugbrengen tot één laag. Zie Documenten zwart maken.

 

 

Inhoud zwart maken