Tekst zoeken en zwart maken

Met de Enterprise-versie van PDF Converter Professional kunt u specifieke woorden of zinsdelen in een geopend PDF-document, in geselecteerde of alle documenten binnen een PDF-pakket of PDF-portfolio of in alle PDF-documenten in een map of submap zoeken en zwart maken.

 

Er zijn vier zoektypen als basis voor zwartmaking:

 • één woord of een woordgroep zoeken;

 • meerdere woorden of woordgroepen zoeken;

 • met vooraf gedefinieerde patronen zoeken;

 • met zelfgedefinieerde patronen (arbitraire maskers) zoeken.

Als u in een map zoekt, kunt u aanvullende zoekcriteria opgeven. Klik daarvoor op de knop Geavanceerd en vervolgens op cellen in de kolommen Sleutel, Bewerking en Waarde. Bijvoorbeeld:

 

[Trefwoord] [met] ['Nuance']

[Auteur] [met] ['Aletta Jacobs']

 

Zie Het dialoogvenster Zoeken.

 

Tekst in een PDF-document zoeken en zwart maken

 1. Klik op de pijl omlaag bij de knop PDF Converter button mark redaction Tekst zoeken en zwart makenMarkeren voor zwartmaking op de werkbalk Beveiliging en kies in de vervolgkeuzelijst Zoeken en zwart maken of selecteer Document > Zwartmaking > Zoeken en zwart maken.

 2. Geef in het veld Zoeken in aan of u in de huidige PDF, meerdere PDF’s in een pakket, een heel PDF-pakket of complete PDF-portfolio of alle PDF-bestanden in een bepaalde map wilt zoeken. Klik in de mappenlijst van het hoogste niveau op Bladeren om een submap op te geven.

 3. Kies een zoektype: één woord of woordgroep, meerdere woorden of woordgroepen, een patroon of een masker. Zie Het dialoogvenster Zoeken.

 4. Als u één woord of woordgroep wilt zoeken, geeft u de gewenste zoekwoorden op.
  Als u meerdere woorden of woordgroepen wilt zoeken, klikt u op Woorden selecteren om een zoeklijst samen te stellen.
  Als u wilt zoeken met een patroon, kiest u in de vervolgkeuzelijst het gewenste patroon.
  Als u wilt zoeken met een zelfgedefinieerd patroon, geeft u het patroon op met de voorgegeven syntaxis.

 5. Stel de gewenste zoekfilters in, zoals Identieke hoofdletters/kleine letters, Heel woord, Inclusief opmerkingen en Inclusief bladwijzers. Als u één woord zoekt, staan deze opties in het hoofdvenster. Als u meerdere woorden zoekt, staan ze in het dialoogvenster Woorden selecteren. Deze opties zijn niet beschikbaar voor zoeken met patronen en maskers.

 6. Klik op Zoeken en zwart maken.

 7. Bekijk de lijst met zoekresultaten. Verfijn uw zoekopdracht desgewenst. Klik hiervoor op Opnieuw zoeken en pas de zoekfilters aan.

 8. Selecteer in de lijst met zoekresultaten alle items die u wilt markeren voor zwartmaking. Klik op Alles selecteren als u alle items wilt markeren.

 9. Klik op Geselecteerde resultaten markeren voor zwartmaking. Alle geselecteerde zoekresultaten worden gemarkeerd voor zwartmaking.

 10. Selecteer Document > Zwartmaking > Zwartmaking toepassen of klik op de pijl omlaag bij de knop Markeren voor zwartmaking op de werkbalk Beveiliging en kies in de vervolgkeuzelijst Zwartmaking toepassen. U kunt de zwartmaking ook in het document zelf toepassen door met de rechtermuisknop op elke markering voor zwartmaking te klikken.

 11. Selecteer in het dialoogvenster Toepassen welke markeringstypen u wilt verwijderen. Als u Alle instanties van de gemarkeerde inhoud verwijderen selecteert, worden alle objectgegevens waarnaar wordt verwezen, uit de PDF verwijderd. Klik op Toepassen om de zwartmaking uit te voeren.

Zie Inhoud zwart maken voor informatie over het zwart maken van tekst en afbeeldingen via selectie. Hier ziet u ook hoe gemarkeerde en zwart gemaakte tekst wordt weergegeven.
 

Opmerking

U kunt eenmaal toegepaste zwartmaking niet verwijderen. Ter voorkoming van fouten raden we u met klem aan een kopie van het oorspronkelijke bestand te maken voordat u elementen gaat zwart maken. U kunt ook de PDF met zwartgemaakte elementen opslaan onder een nieuwe naam en/of op een andere locatie.

 

 

Tekst zoeken en zwart maken