Het programma installeren en activeren

Tijdens de installatie van Nuance PDF Converter Professional 7 wordt gekeken of er eerdere versies van het programma en het DocuCom PDF-stuurprogramma zijn geïnstalleerd. U kunt op één computer niet twee versies van hetzelfde programma installeren. Als dat wel het geval is, wordt u tijdens de installatie gevraagd of u deze programma’s wilt verwijderen. Dit product kan naast de PDF-viewer van Nuance worden geïnstalleerd.

  1. Plaats de cd-rom in het cd-romstation.

Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als dit niet gebeurt, gaat u in Windows Verkenner naar het cd-romstation en dubbelklikt u op het bestand autorun.exe van het programma.

Selecteer een taal. De wizard InstallShield® verschijnt.

Als u het programma van de Nuance-website heeft gedownload, dubbelklikt u op het bestand autorun.exe.
 

  1. Volg de instructies op het scherm.

Alleen als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst, kunt u verdergaan met de installatie.

Voer het serienummer in. U vindt dit serienummer op het hoesje van de cd, op de downloadlocatie van de Nuance-website of op de website van de leverancier. Bij sommige leveranciers kunt u ook later uw serienummer opvragen, via de inkooporder. Bewaar het serienummer zorgvuldig. U heeft het nummer nodig bij de activering van het programma en later, wanneer u het programma opnieuw wilt installeren.

Kies voor een volledige of een aangepaste installatie.

Tijdens de installatie wordt voor het programma een standaardlocatie voorgesteld. U kunt deze accepteren of een andere locatie opgeven.

U kunt desgewenst aangeven dat u PDF Converter Professional als standaardviewer voor PDF-bestanden wilt gebruiken en snelkoppelingen naar het programma maken.
 

  1. Klik op Voltooien.
     

  2. Registreer het product.

Na afloop van de installatie wordt de registratie gestart. Selecteer Online registreren om verbinding te maken met de website van Nuance. Registratie vindt plaats door middel van een eenvoudig elektronisch formulier dat u snel kunt invullen. Klik op Submit (Versturen) als u het formulier heeft ingevuld.

Als u het programma nog niet wilt registreren, kunt u later op elk gewenst moment naar http://netherlands.nuance.com gaan voor een online registratie. Klik op Ondersteuning en kies in het hoofdondersteuningsscherm de optie Productregistratie.

Voor een verklaring omtrent het gebruik van uw registratiegegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Nuance.

  1. Activeer het product.

Alle Nuance-programma’s voor desktopcomputers gebruiken een beveiligde en persoonlijke activeringsprocedure als de pc beschikt over een internetverbinding. Bij het activeren worden er geen gebruikers- of programmagegevens verzonden of openbaar gemaakt, maar wordt alleen gecontroleerd of u een geldig serienummer heeft dat niet door anderen worden gebruikt. Wanneer de installatie is voltooid, wordt u verzocht het product te activeren. Zorg ervoor dat u verbinding heeft met internet. Als het serienummer correct is ingevoerd en overeenstemt met het opgeslagen nummer, hoeft u als gebruiker niets te doen en wordt er geen persoonlijke informatie verzonden. U kunt het programma ook handmatig activeren.

Als u het product niet bij de installatie activeert, wordt u verzocht dit alsnog te doen wanneer u het programma start. U kunt Nuance-programma’s slechts vijf keer starten zonder het programma te activeren.

Opmerkingen

U wordt aangeraden de automatische activering te kiezen. Als u handmatig activeren kiest, moet u PDF Converter en PDF Converter Professional afzonderlijk activeren.

Het programma kan alleen worden geïnstalleerd of verwijderd door een gebruiker met beheerdersrechten voor de computer. Voor het activeren en deactiveren worden beheerdersrechten aangeraden.

Omdat het product bij het ongedaan maken van de installatie ook gedeactiveerd wordt, kunt u het programma een redelijk aantal keren probleemloos opnieuw installeren en activeren. Voor het opnieuw installeren heeft u het serienummer nodig. Voor het deactiveren en opnieuw activeren is verbinding met internet vereist.

 

 

Het programma installeren en activeren