Handelsmerken

Nuance, het Nuance-logo, ScanSoft, OmniPage, True Page en Logical Form Recognition zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, Windows en Outlook zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corp. Alle overige bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken van de respectieve houders.

Nuance® PDF Professional. Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc.

Handelsmerken