Digitale handtekeningen

PDF Professional gebruikt standaard openbare/persoonlijke sleutels om documenten digitaal te ondertekenen en zo illegale wijzigingen of plagiaat te voorkomen. Bij digitale ondertekening maakt u een sleutelset die bestaat uit een openbare en een persoonlijke sleutel. U bewaart de persoonlijke sleutel zelf op een veilige plaats en zendt de openbare sleutels naar anderen.
 

Belangrijk: Gegevens die met de persoonlijke sleutel zijn gecodeerd, kunnen alleen met de openbare sleutel worden gedecodeerd, en vice versa.
 

Documenten ondertekenen met een persoonlijke sleutel: U bent de enige die uw persoonlijke sleutel heeft. Als u hiermee een document ondertekent en de ontvanger het bestand met succes via de door u verspreide openbare sleutel heeft gedecodeerd, is het zeker dat het bestand door u is ondertekend. Met elke wijziging van een document dat met de persoonlijke sleutel is ondertekend, wordt de verzegeling verbroken.
 

Documenten coderen met een openbare sleutel: U kunt ook een vertrouwelijk document met de openbare sleutel van iemand anders coderen en het vervolgens naar die ander opsturen. Het document kan in dat geval door niemand anders worden gelezen.
 

Digitale handtekeningen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Zichtbare handtekeningen verschijnen in documenten en worden zowel in het venster Handtekeningen als in het venster Ondertekenen/certificeren weergegeven. Onzichtbare handtekeningen ziet u alleen in het venster Handtekeningen en het venster Ondertekenen/certificeren.
 

U kunt de weergave van handtekeningen wijzigen via het venster Voorkeuren voor beveiliging.
 

Voor nog meer beveiliging kunt u digitale handtekeningen voorzien van een tijdstempel.

 

Digitale handtekeningen