Eigen certificaten maken

Een eigen digitale ID maken

  1. Selecteer Document > Digitale ID’s beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Digitale-ID-instellingen op ID toevoegen.

  3. Selecteer in het dialoogvenster Digitale ID toevoegen de optie Eigen digitale ID maken en klik op Volgende.

  4. Selecteer Nieuw digitale-ID-bestand en klik op Volgende.

  5. Voer in het dialoogvenster Eigen digitale ID maken ten minste uw naam in en selecteer een land als gebruikerskenmerk.

  6. Voer een wachtwoord in (minimaal 6 tekens), voer het nogmaals in ter bevestiging en klik vervolgens op OK.

  7. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een locatie en een naam op voor het digitale-ID-bestand en klik op Opslaan.

Het nieuwe eigen certificaat wordt toegevoegd aan de lijst met digitale-ID-bestanden.

 

Zie Beveiligingscertificaten delen voor informatie over het gebruik van gemaakte certificaten.

 

Certificaten kunnen eigen certificaten zijn of kunnen door een certificerende instantie (Certification Authority (CA)) zijn gemaakt. Als u een eigen digitale ID kwijtraakt of verwijdert, kunt u bestanden die met deze digitale ID zijn beschermd niet meer openen. Als uw digitale ID door een CA is gemaakt, kunt u de ID bij deze instantie opvragen.

U kunt met het programma meerdere beveiligingscertificaten downloaden van het Windows-certificaatarchief.

 

 

Eigen certificaten maken