Wachtwoordbeveiliging

U kunt via schema’s voor wachtwoordbeveiliging voorkomen dat PDF-documenten door onbevoegden worden geopend of gewijzigd. Dergelijke schema’s kunt u op uw systeem opslaan.

Als u een schema wilt toepassen op een PDF-document of een nieuw schema wilt maken, klikt u op de knop Organizer-vensters PDF Converter organizer Wachtwoordbeveiliging op de werkbalk Beeld en kiest u Beveiliging. Zie het venster Beveiliging voor meer informatie.
 

Schema’s voor wachtwoordbeveiliging kunnen de volgende wachtwoorden bevatten.

  • Wachtwoord voor openen: Als dit is opgegeven, kunnen alle volgende personen die het document willen lezen, het document alleen bekijken na invoering van dit wachtwoord.

  • Machtigingswachtwoord: Als dit is opgegeven, kunnen alle personen die het document willen lezen, alleen machtigingen wijzigen na invoering van dit wachtwoord. Het gaat bijvoorbeeld om machtigingen voor opmerkingen, of voor het afdrukken, wijzigen of kopiëren van het document.

Zie het onderwerp Het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging voor meer informatie.

 

 

Wachtwoordbeveiliging