De uitgebreide werkbalk 3D

Als u de werkbalk 3D-functies uitvouwt, heeft u toegang tot de volgende extra functies:

 

PDF Converter eng extended 3d tools numbered De uitgebreide werkbalk 3D

 

  1. Weergaven: kies in de vervolgkeuzelijst een opgeslagen weergave.

  2. Orthografische projectie of perspectiefprojectie: hiermee schakelt u tussen 2D- en 3D-weergave.

  3. Rendermodus: hiermee selecteert u een 3D-schermrendertype.

  4. Extra lichten: hiermee voegt u licht toe aan een 3D-gedeelte.

De uitgebreide werkbalk 3D