Documenteigenschappen

Selecteer Document > Documenteigenschappen. Het dialoogvenster Documenteigenschappen bevat zes vensters: Beschrijving, Beveiliging, Beginweergave, Aangepast, Lettertypen en Lezen.
 

Beschrijving

In het venster Beschrijving vindt u de standaardvelden, zoals Titel, Auteur, Onderwerp, Trefwoorden. De waarden in deze velden kunt u wijzigen. Waarden in de velden Programma, Gemaakt en Gewijzigd kunt u niet wijzigen.

In het venster Geavanceerd vindt u de velden PDF-producent, PDF-versie, Bestandsgrootte, Paginaformaat, Locatie en Aantal pagina’s.
 

Beveiliging

Zie Beveiligingseigenschappen voor meer informatie.

 

Beginweergave

Met de opties voor Beginweergave bepaalt u hoe het document wordt weergegeven als het wordt geopend. Deze opties worden opgeslagen in het document en gebruikt in elke PDF-viewer die deze functionaliteit ondersteunt.

 

Aangepast

U kunt aangepaste programmaspecifieke sleutelparen in het PDF-document opnemen.

Vervolgens kunnen andere documentmanagementprogramma’s de informatie ophalen voor verdere verwerking.

U kunt bijvoorbeeld een aangepast veld doorzoekbaar maken door het te definiëren in de lijst met aangepaste velden voordat u de index samenstelt.

 

Lettertypen

Hier worden alle lettertypen weergegeven waarnaar in het document wordt verwezen. U kunt dan zien of er sprake is van vervangende lettertypen voor lettertypen die niet beschikbaar zijn en of lettertypen in het document zijn ingesloten.

 

Lezen

U kunt opties voor voorlezen opgeven: U kunt van links naar rechts of van rechts naar links opgeven als leesrichting. Daarnaast kunt u de taal waarin de inhoud moet worden voorgelezen selecteren in de keuzelijst Taal.

Opmerkingen

U kunt in het programma tekst laten voorlezen in de taal die u tijdens de installatie heeft geselecteerd. Als op de computer de juiste versie van Nuance® RealSpeak™ of OmniPage is geïnstalleerd, kunt u elke taal en stem selecteren die deze programma’s u bieden.

Als een eigenschap wordt gewijzigd, wordt u gevraagd het document op te slaan voordat u het sluit.

 

Documenteigenschappen