Documenten afdrukken

Kies een fysieke printer.

PDF Professional is niet afhankelijk van ‘printerlettertypen’ of ‘printergeheugen’ of zelfs van ‘versies van printerstuurprogramma’s’. Als u de PDF op het scherm kunt weergeven, kunt u deze meestal ook probleemloos afdrukken. Selecteer Bestand > Afdrukken of klik op de werkbalk Bestand op de knop Afdrukken om naar het dialoogvenster Afdrukken te gaan.
 

Printer

Naam: Hier kiest u de printer in de vervolgkeuzelijst. Klik desgewenst op de knop Eigenschappen om printerspecifieke opties te selecteren. U ziet ter informatie het type printer en de status ervan.

 

Inhoud afdrukken: U kunt documenten met opmerkingen, alleen documenten of alleen formuliervelden afdrukken.

 

Afdrukbereik

Bereik: Hier geeft u op welke pagina’s u wilt afdrukken: alle pagina’s, de huidige pagina, de huidige weergave of een paginabereik.

Subset: Hier kiest u bij een bereik dat uit meerdere pagina’s bestaat of u alle pagina’s of alleen de even of oneven pagina’s wilt afdrukken.

Omgekeerde volgorde: Hiermee drukt u pagina’s in omgekeerde volgorde af.
 

Het venster Voorbeeld

In het voorbeeldgedeelte ziet u de grootte van het papier en de manier waarop PDF-pagina’s op het papier worden afgedrukt.
 

Afdrukopties

Aantal: Hier geeft u op hoeveel exemplaren u wilt afdrukken.

Sorteren: Hiermee kunt u meerdere exemplaren in aparte documenten rangschikken.

In-/uitzoomen: Hier geeft u de schaal op waarmee u PDF-pagina’s op het papier wilt afdrukken:

  • Geen: De pagina’s worden niet in grootte aangepast.

  • Aanpassen aan papier: De grootte van de pagina’s wordt aangepast aan het papier dat op dit moment beschikbaar is in de printer. U kunt meestal verschillende papierformaten kiezen in het dialoogvenster Printereigenschappen.

  • Grote pagina’s verkleinen: Hiermee worden grote pagina’s verkleind, zodat ze op het papier passen.

  • Papier afstemmen op PDF-paginagrootte: Hiermee kiest u een papierlade op basis van de paginagrootte. Deze functie is printerafhankelijk.

  • Pagina’s op meerdere vellen: Hiermee drukt u grote pagina’s af op meerdere bladen papier.

  • Meerdere pagina’s per vel: Hiermee drukt u op één blad meerdere pagina’s af. U kunt opgeven hoeveel pagina’s u wilt combineren.

Automatisch draaien en centreren: Hiermee wordt de pagina gedraaid en gecentreerd op basis van het papiergrootte en -lay-out.

Marges verwijderen: Hiermee drukt u het document zonder marges af.
 

Overige opties

Afdrukken als afbeelding: Hiermee kunt u de PDF-pagina’s als afbeeldingen opslaan, bijvoorbeeld om ze over te brengen naar een printer op een andere locatie.

Afdrukken naar bestand: Hiermee kunt u de PDF-pagina’s in een bestand opslaan. Geef in het dialoogvenster Afdrukken naar bestand een naam op voor het bestand.

Documenten afdrukken