Documenten inspecteren

Met Document inspecteren kunt u verborgen inhoud of inhoud die niet direct zichtbaar is, verwijderen. Het gaat om informatie die u niet wilt behouden in het document dat u verspreidt, zoals bladwijzers, opmerkingen, bijlagen en metagegevens. Inspecteer altijd een kopie van het oorspronkelijke document en verwijder hieruit de ongewenste informatie of sla het geïnspecteerde bestand op onder een andere naam als u het oorspronkelijke document wilt behouden.
 

Een PDF-document inspecteren

 1. Selecteer Document > Document inspecteren.

 2. In het overzicht dat verschijnt, zijn alle categorieën met gevoelige/verborgen inhoud die in het huidige PDF-document staan, actief en geselecteerd. Hef de selectie op van de categorieën die u wilt behouden. De categorieën zijn:
   

  • Bladwijzers
   Bladwijzers zijn koppelingen die verwijzen naar specifieke pagina’s in een PDF-document. U kunt alle bladwijzers in een PDF-document bekijken via het venster Bladwijzers (Beeld > Navigatievensters > Bladwijzers). Bladwijzers geven meestal de documentstructuur aan, maar kunnen ook gevoelige informatie bevatten.

  • Commentaar
   Opmerkingen verwijzen meestal naar tekstmarkeringen en bevatten de mening van de auteur of revisoren. U kunt alle opmerkingen bekijken in het venster Opmerkingen (Beeld > Navigatievensters > Opmerkingen). Opmerkingen omvatten notities, markeringen, getekende objecten en bestands- en geluidsbijlagen. Bijlagen die toegevoegd zijn via het venster Bijlagen worden hiermee niet verwijderd.

 • Documentbijlagen
  Bijlagen op documentniveau zijn bestanden (in PDF en in andere indelingen) die zijn toegevoegd aan een PDF-document ter referentie of aanvulling. U kunt alle bijlagen bekijken in het venster Bijlagen (Beeld > Navigatievensters > Bijlagen). Bijlagen die toegevoegd zijn als opmerkingen worden hiermee niet verwijderd.
   

  • Verwijderde inhoud
   Verwijderde delen (pagina’s, tekst, afbeeldingen, bijgesneden items) worden niet altijd daadwerkelijk uit de PDF verwijderd. Ze zijn alleen niet zichtbaar. Onbevoegden zouden ze kunnen terugzetten.
    

  • Bestemming
   U kunt in het PDF-bestand een pictogram plaatsen en dit koppelen aan een extern bestand. Als u op het pictogram klikt, wordt het bestand geopend. U kunt bestemmingen bekijken in het venster Bestemmingen (Beeld > Navigatievensters > Bestemmingen). In de meeste gevallen kunnen bestemmingsbestanden niet worden geopend als de PDF is verspreid.
    

  • Ingesloten miniaturen
   Miniaturen zijn kleine weergaven van PDF-pagina’s die vaak zijn ingesloten in een PDF-document. U kunt alle paginaminiaturen bekijken in het venster Pagina’s (Beeld > Navigatievensters > Pagina’s).
    

  • Formuliervelden en -acties
   Formuliervelden in een PDF-document zijn dynamische elementen met interactieve eigenschappen. Als u dit item verwijdert, kunnen alle formuliervelden niet meer worden bewerkt, ingevuld of ondertekend.
    

  • Alle JavaScript
   JavaScripts zijn actieve onderdelen waarmee onder de opgegeven condities opdrachten of acties worden uitgevoerd. Als u dit item verwijdert, worden alle JavaScripts inactief.
    

  • Koppelingen
   Koppelingen leiden naar specifieke doelen of acties. Als u dit item verwijdert, verdwijnt alle koppelingstekst uit het PDF-document.
    

  • Metagegevens
   Metagegevens bevatten informatie over het PDF-document, zoals auteur, onderwerp, trefwoorden, datum en copyrightgegevens. PDF-zoekprogramma’s maken gebruik van deze metagegevens. U kunt de PDF-metagegevens in het document bekijken via Documenteigenschappen (Document > Documenteigenschappen).
    

  • Ingesloten niet weergegeven gegevens
   Hiermee verwijdert u andere interne gegevens dan de metagegevens die normaal niet zichtbaar zijn, maar die wel kunnen worden bekeken met PDF-hulpprogramma’s. Hiermee verwijdert u een ingesloten index die tekst kan bevatten die nadien is zwartgemaakt.

 1. Klik op Verwijderen om de inhoud van de geselecteerde items te verwijderen.

 2. Selecteer Bestand > Opslaan om het geïnspecteerde PDF-document op te slaan. Selecteer Opslaan als en geef een nieuwe bestandsnaam op als u het oorspronkelijke PDF-document wilt bewaren.

Opmerkingen

Bij het opslaan worden alle geselecteerde items definitief uit het PDF-document verwijderd. Als u het PDF-document sluit zonder het op te slaan, worden alle bewerkingen geannuleerd en moet u dit proces opnieuw uitvoeren.

Documentinspectie wordt meestal uitgevoerd in combinatie met zwartmaking, een functie die wordt aangeboden in de Enterprise-versie van PDF Professional. Na afloop van het zwart maken wordt u gevraagd of u het document wilt inspecteren. Als u een document zwart maakt, wordt de inhoud in een reeds ingesloten index niet zwart gemaakt. Als u het document optimaal wilt beveiligen, moet u de ingesloten verborgen gegevens verwijderen om de index te verwijderen. U kunt het document opnieuw indexeren nadat u het heeft zwart gemaakt. De zwart gemaakte tekst wordt niet opgenomen in de nieuwe index.

 

Documenten inspecteren is een vergelijkbare procedure als documenten terugbrengen tot één laag, waarbij geselecteerde annotatietypen uit het document worden verwijderd of worden omgezet in documentobjecten.

 

 

Documenten inspecteren