Documenten samenstellen

In deze weergave ziet u een aantal verkleinde pagina’s, zodat u gemakkelijker kunt werken met pagina’s en kunt knippen en plakken van de ene pagina naar de andere of van het ene document naar het andere. Deze functionaliteit lijkt op het venster Pagina’s in het navigatievenster. Het verschil is dat in het navigatievenster de pagina’s statische miniaturen zijn, terwijl u in de weergave Document samenstellen verkleinde pagina’s ziet, waarop u veel verschillende bewerkfuncties kunt toepassen.

Eén document samenstellen

Als u een set verkleinde pagina’s van het huidige document met meerdere pagina’s in het documentvenster wilt plaatsen en de werkbalk Document samenstellen wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:

 • kies Beeld > Document samenstellen, of

 • kies Navigatievenster > Pagina’s, selecteer een pagina en kies Document samenstellen in het snelmenu, of

 • klik op de knop Document samenstellen PDF Converter document assembly Documenten samenstellen op de werkbalk Beeld (rechtsonder).

Gebruik de zoomfuncties om het gewenste paginaformaat in te stellen. U sluit de weergave Document samenstellen door een andere weergave te kiezen in het menu Beeld of op de werkbalk Beeld.

Als u pagina’s of een paginabereik binnen een document wilt verplaatsen:

 • Pagina’s verplaatsen: Selecteer een of meer pagina’s. Klik op het kleine nummer onder een van de geselecteerde miniaturen en sleep dit. Een verticale invoegbalk geeft aan waar de pagina’s terecht komen. U kunt ook het snelmenu gebruiken om een of meer pagina’s naar het begin of eind van het document of naar een opgegeven paginanummer te verplaatsen.

 • Pagina’s kopiëren: Selecteer een of meer pagina’s. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt op het kleine nummer onder een van de geselecteerde miniaturen en sleep dit. Een verticale invoegbalk geeft aan waar de gekopieerde pagina’s terecht komen.

Als u overschakelt naar de weergave Document samenstellen, wordt de werkbalk Document samenstellen beschikbaar. Hiermee kunt u pagina’s uit andere bestanden invoegen, pagina’s extraheren of verwijderen, het document splitsen, kop- en voetteksten toevoegen en de nummering van de pagina’s wijzigen. Kies Document > Pagina’s of klik met de rechtermuisknop om een snelmenu te openen met deze en andere bewerkingen.

 • Nieuw: Voeg lege pagina’s toe. Typ in het dialoogvenster Nieuwe pagina’s het gewenste aantal lege pagina’s, geef het gewenste formaat, de gewenste afdrukstand en de locatie op waar u de pagina’s wilt invoegen en klik op OK.

 • Invoegen: Open het dialoogvenster Openen en blader naar een of meer bestanden met een ondersteund bestandstype, selecteer deze bestanden en klik op Openen. PDF-bestanden worden direct toegevoegd. Bestanden met een andere indeling worden geconverteerd naar PDF. U kunt nog meer bronbestanden toevoegen vanuit andere locaties door te klikken op Toevoegen in het dialoogvenster Pagina’s invoegen. Klik op Omhoog of Omlaag om de volgorde van de bronbestanden desgewenst te wijzigen. Selecteer één bestand en klik op Voorbeeld om het per pagina te bekijken. Als u een paginabereik selecteert om het in te voegen, kunt u één bestand tegelijk invoegen. Klik op OK om de pagina’s in te voegen.

 • Vervangen: Selecteer een of meer bestanden op de hiervoor beschreven manier en klik op Openen. Geef in het dialoogvenster Pagina vervangen het paginabereik in het oorspronkelijke document op dat u wilt vervangen. U kunt meer vervangende bestanden op andere locaties opgegeven als u klikt op Toevoegen. Hier zijn dezelfde knoppen beschikbaar als voor het invoegen van pagina’s. Klik op OK om de pagina’s te vervangen.

 • Extraheren: Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s extraheren welke pagina’s u wilt extraheren. U kunt dit paginabereik na het extraheren verwijderen of behouden in het oorspronkelijke document. Klik op OK. Er wordt een nieuw PDF-document met de geëxtraheerde pagina’s geopend in een eigen venster. Dit bestand heeft de naam Geëxtraheerde pagina 1 en wordt ook weergegeven in de weergave Document samenstellen. Verwerk dit bestand op de gewenste manier en sla het op met de gewenste naam en op de gewenste locatie.

 • Verwijderen: Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s verwijderen welke pagina’s u wilt verwijderen en klik op OK.

 • Bijknippen: Geef in het dialoogvenster Pagina’s bijsnijden de grootte van de marges op die u wilt verwijderen en het paginabereik dat u op die manier wilt bijsnijden.

 • Draaien: Geef in het dialoogvenster Pagina draaien de draaihoek op en het paginabereik dat u wilt draaien.

 • Afdrukken: Kies deze optie in een snelmenu of in het menu Bestand. Geef de gewenste instellingen op in het dialoogvenster Afdrukken. Zie Documenten afdrukkenvoor meer informatie.

Opmerking

De paginabereiken die u opgeeft voor invoegen, vervangen, extraheren, verwijderen, bijsnijden, draaien en afdrukken moeten aansluitend zijn.

 

 • Het dialoogvenster Document splitsen: Verwerk het document zoals beschreven in Document splitsen.

 • Bladwijzer toevoegen: In Bladwijzers en benoemde bestemmingen leest u hoe u een bladwijzerstructuur samenstelt voor een pagina of het volledige document.

 • Notitie toevoegen: In Notitie leest u hoe een klevend notitievelletje plaatst op een willekeurige pagina, zelfs buiten het paginagebied.

 • Zoeken: In Dialoogvenster Zoeken leest u hoe u algemene en geavanceerde zoekbewerkingen uitvoert.

 • Pagina’s opnieuw nummeren: Bij het herschikken, invoegen, vervangen en extraheren van pagina’s in een document met dynamische paginanummering via kop- en voetteksten of Bates-nummers wordt de doorlopende paginanummering verstoord. Klik op deze knop op de werkbalk Document samenstellen om de nummering te corrigeren. Deze knop komt beschikbaar als het actieve document automatisch gegenereerde paginanummers bevat.

Kies Document > Kop- en voettekst of de betreffende knop op de werkbalk Document samenstellen om kop- en voetteksten op alle of geselecteerde pagina’s toe te voegen, bij te werken of te verwijderen. Zie Kop- en voetteksten.

Meerdere documenten samenstellen

U kunt diverse documenten samenstellen die in eigen vensters zijn geopend. Kies Beeld > Document samenstellen of klik op de knop Document samenstellen op de werkbalk Beeld om de weergave Document samenstellen te activeren. U kunt ook Bestand > Openen kiezen en bladeren naar documenten die u wilt samenstellen. U kunt eenvoudigweg pagina’s of paginabereiken kopiëren of verplaatsen van
het ene document naar het andere:

 • Pagina’s verplaatsen: Selecteer een of meer pagina’s. Klik op het kleine nummer onder een van de geselecteerde miniaturen en sleep dit. Als u de muiswijzer boven een document houdt in een ander open venster, ziet u een verticale, rode invoegbalk die aangeeft waar de pagina’s terecht komen.

 • Pagina’s kopiëren: Selecteer een of meer pagina’s. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt op het kleine nummer onder een van de geselecteerde miniaturen en sleep dit. Als u de muiswijzer boven een document in een ander open venster houdt, ziet u een verticale, rode invoegbalk die aangeeft waar de gekopieerde pagina’s terecht komen.

U kunt deze documenten verder verwerken met een van de functies voor het samenstellen van documenten die hiervoor zijn beschreven.

Documenten samenstellen uit meerdere bestanden

Dit is nu eenvoudiger dankzij de nieuwe knop Pagina samenstellen helemaal rechts op de werkbalk Document samenstellen. Als uw werkbalkgebied erg vol is, ziet u deze knop misschien niet. Sleep de werkbalk in dit geval in het werkbalkgebied.

Met deze functie kunt u een aantal bronbestanden selecteren voor het samenstellen van documenten. Dit hoeven niet per se PDF-bestanden te zijn. Elk geopend document staat in een apart tabblad. In paginaminiaturen kunt u elk document bekijken en bepalen welke pagina’s u nodig heeft. Selecteer en sleep de gewenste pagina’s naar het PDF-doelbestand. Waar nodig wordt inhoud naar PDF geconverteerd.

 

Paginabewerkingen

U kunt bepaalde paginabewerkingen alleen uitvoeren in de weergave Document samenstellen en niet in het venster Pagina’s in het navigatievenster. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn:

 • met de functie Tekst selecteren een selectie naar het klembord kopiëren om deze te plakken in bewerkbare documenten buiten het programma of te plakken in notities, tekstvakken, toelichtingen of andere pagina’s of documenten.

 • met de functie Tekst selecteren een selectie kopiëren om deze te plakken bij de cursor van de functie Typemachine of in een Typemachinevak. Op deze manier kunt u echte PDF-tekst kopiëren en plakken van de ene PDF-pagina naar de andere of naar een ander document. Als u de doel-PDF opslaat, wordt de geplakte tekst onderdeel van de PDF.

 • met de functie Tekst retoucheren of Object retoucheren de inhoud van een pagina wijzigen.

 • met de opmerkingenfuncties notities, tekstvakken en tekenelementen toevoegen en tekst markeren.

 • met de knoppen op de werkbalk Geavanceerd tekst, geluiden, films of 3D-objecten toevoegen aan een PDF.

 

 

 

 

 

 

Documenten samenstellen