Documenten splitsen

U kunt op basis van de opgegeven criteria een groot document splitsen in een aantal kleinere documenten. U kunt ook specifieke pagina’s uit een PDF extraheren. In beide gevallen blijft het oorspronkelijke PDF-document ongewijzigd. U kunt een document alleen splitsen aan het einde van een pagina, dus niet halverwege een pagina. Als u een document splitst op paginanummers, worden de opgegeven pagina’s de eerste pagina van de nieuwe documenten. Als u op tekst of bladwijzer splitst, wordt de pagina met de tekst of bladwijzer de eerste pagina van het nieuwe document.

U kunt documenten van één pagina niet splitsen of er pagina’s uit extraheren. U kunt de splits- of extraheeropdracht uitvoeren op het huidige document of op een geselecteerd document.

 

Er is een nieuw criterium voor splitsen, namelijk op bestandsgrootte. Geef het maximumaantal megabytes op dat is toegestaan voor elk gesplitst bestand.
 

Een document splitsen

  1. Selecteer Document > Document splitsen. Het dialoogvenster Document splitsen verschijnt.

  2. Selecteer het document met meerdere pagina’s dat u wilt splitsen.

  3. Selecteer een splitsingsmodus en geef de gewenste instellingen op. Zie Het dialoogvenster Document splitsen voor meer informatie.

  4. Klik op OK. Het dialoogvenster Map selecteren verschijnt. Kies een map waarin u de PDF-uitvoerbestanden wilt opslaan of maak een nieuwe map.

Extraheer op dezelfde manier pagina’s volgens de geselecteerde methode naar één bestand.

 

Documenten splitsen