Favorieten

Met Favorieten heeft u direct toegang tot veelgebruikte PDF-bestanden op uw computer of een netwerkserver waartoe u toegang heeft. U kunt PDF-bestanden toevoegen aan de Favorieten en deze beheren.

In het menu Bestand kunt u via Recente bestanden en Geschiedenis achterhalen welke PDF-bestanden u veel gebruikt en dus in de Favorieten kunt opnemen.
 

Een bestand toevoegen aan de Favorieten

  1. Klik op de knop Favorieten PDF Converter button favorites Favorieten op de werkbalk Bestand en kies in de vervolgkeuzelijst de optie Toevoegen aan Favorieten. U kunt ook Favorieten > Toevoegen aan Favorieten selecteren.

  2. In het veld Locatie/URL van het dialoogvenster Toevoegen aan Favorieten ziet u de naam van het huidige PDF-bestand. Als u een ander bestand wilt toevoegen, klikt u op Bladeren en selecteert u het gewenste bestand of typt u een URL als het bestand afkomstig is van een website. U voegt bestanden één voor één aan de Favorieten toe.

  3. Selecteer in de lijst Verzameling een categorie voor het bestand of maak via Nieuw een nieuwe categorie. Als u een lege verzameling wilt voorbereiden, wist u de inhoud van het veld Locatie/URL voordat u op Nieuw klikt.

  4. Voer desgewenst een beschrijving in van het PDF-bestand.

  5. Klik op OK om het bestand toe te voegen.

Bij het toevoegen van Favorieten ziet u in de vervolgkeuzelijst alle opgegeven verzamelingen en bestanden. Klik erop om een bestand of verzameling te openen.
 

Favorieten beheren

  • Klik op de knop Favorieten PDF Converter button favorites Favorieten op de werkbalk Bestand en kies in de vervolgkeuzelijst de optie Favorieten beheren. U kunt ook Favorieten > Favorieten beheren selecteren.

  • Klik in het dialoogvenster Favorieten beheren links op een verzameling om rechts de bijbehorende bestanden te zien. Voeg een nieuwe verzameling toe door op Maken te klikken. Verwijder een geselecteerde verzameling door op Verwijderen te klikken. Klik met de rechtermuisknop op een verzameling om deze een andere naam te geven of een nieuw PDF-bestand toe te voegen. U kunt ook een PDF-bestand toevoegen aan de geselecteerde verzameling door op Nieuw te klikken.

  • Selecteer een PDF-bestand en kies onder de lijst de optie Bewerken of Verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken en in het snelmenu een andere optie kiezen, bijvoorbeeld om het bestand te verplaatsen naar een andere verzameling, het per e-mail te verzenden of het in de bronmap weer te geven.

  • Bekijk de kenmerken van het geselecteerde PDF-bestand in het informatiegebied rechts onder.

Favorieten