Impositie

Met impositie bereidt u een PDF-document voor op het DTP-afdrukproces. U opent het dialoogvenster Impositie via het menu Bestand. Het heeft drie tabbladen:

 • Lay-out: Hiermee bepaalt u de paginaschikking en lay-out op de afdrukvellen, de afdrukvolgorde en de bindmethode.

 • Media: Hiermee bepaalt u de grootte van het afdrukvel, de schaal en de marges.

 • Opties: Hiermee definieert u bijsnijd- en registratiemarkeringen (uitlijning) en opties voor dubbelzijdig afdrukken.

U kunt impositie-instellingen opslaan en later opnieuw gebruiken.
 

Impositie-instellingen importeren voor het huidige PDF-document

 1. Selecteer Bestand > Impositie of klik op de knop PDF Converter imposition Impositie op de werkbalk Geavanceerd om naar het dialoogvenster Impositie te gaan.

 2. Klik op Instellingen laden om het groepsvak Instellingen laden te openen.

 3. Kies een bestand met impositiegegevens (.ini) en klik op Openen.

 4. Gebruik de geïmporteerde instellingen of bewerk ze en sla ze op in een nieuw impositiebestand.

Een nieuw impositiebestand maken voor het huidige PDF-document

 1. Selecteer Bestand > Impositie of klik op de knop PDF Converter imposition Impositie op de werkbalk Geavanceerd om naar het dialoogvenster Impositie te gaan.

 2. Kies de gewenste instellingen op de tabbladen Lay-out, Media en Opties. Zie ook Voorbeeldlay-outs.

 3. Klik op OK om het impositiebestand te bekijken. In het dialoogvenster worden alle instellingen van de vorige sessie bewaard, dus u kunt de uitvoer controleren en deze stapsgewijs verfijnen zonder de tussenliggende opties op te slaan.

Klik op Annuleren als u wilt terugkeren naar de instellingen van de vorige impositiesessie. Wijzigingen die u in de huidige sessie heeft aangebracht, gaan verloren en u sluit de impositiefunctie af.
 

Impositiebestanden worden gegenereerd als tijdelijke bestanden met de naam “Nieuwe impositie_#”, waarbij # een geheel getal is dat automatisch wordt verhoogd en weer op nul wordt gezet als u PDF Professional opnieuw start.
 

De huidige impositie-instellingen exporteren

 1. Klik in het dialoogvenster Impositie op Instellingen opslaan om het venster Instellingen opslaan te openen.

 2. Geef de naam en het pad van het bestand op en klik op Opslaan.

Opmerking

In een impositiebestand dat is gemaakt van een PDF-document worden opmerkingen genegeerd.

 

 

Impositie