Instellingen voor impositiemedia

De grootte van de papiervellen opgeven

  1. Selecteer Bestand > Impositie of klik op de knop PDF Converter imposition Instellingen voor impositiemedia op de werkbalk Geavanceerd.

  2. Klik op het tabblad Media.

  3. Selecteer Automatische mediagrootte om het impositiebestand af te drukken op een papiervel dat het meest is afgestemd op de paginagrootte of selecteer Aanpassen aan mediagrootte om het bestand af te drukken op een vel dat u als volgt opgeeft:

  • Selecteer een standaardpapiervel (A0 tot/met A4, B4, B5, Executive, Ledger, Legal, Letter, Scherm, Tabloid) of een aangepast vel (indien aanwezig). Aangepaste vellen kunnen worden bewerkt en verwijderd.

  • Klik op Toevoegen om een aangepast vel op te geven en toe te voegen. Geef in het dialoogvenster Aangepaste media een naam en een breedte en hoogte op voor het vel. Klik op OK om dit aangepaste papiervel toe te voegen aan de lijst Media.

  1. Selecteer Automatisch draaien om de pagina’s van het impositiebestand te draaien als ze hierdoor beter passen op de geselecteerde grootte.

De pagina-inhoud op een vel papier plaatsen

  1. Selecteer op het tabblad Media de optie Aanpassen aan mediagrootte en geef een papiervel op.

  2. Stel bij Marges de marges in (links, rechts, boven en onder) voor het vel (lijn de paginarand uit met de rand van het papiervel) tijdens het afdrukken.

  3. Stel de horizontale en verticale schaal in voor de pagina-inhoud.

  4. Klik op het tabblad Opties en selecteer Grote pagina’s schalen om ervoor te zorgen dat alle pagina’s van het oorspronkelijke PDF-document dezelfde grootte hebben op het papiervel. Als de oorspronkelijke PDF-pagina’s niet gelijk zijn qua grootte, worden ze tijdens het afdrukken aangepast aan de eerste pagina.

Instellingen voor impositiemedia