Kop- en voetteksten

U kunt tekstinformatie toevoegen die boven of onder aan de PDF-pagina’s wordt weergegeven in één of meer PDF-documenten. Tekst die bovenaan wordt weergegeven wordt een koptekst genoemd, en tekst die onderaan wordt weergegeven een voettekst. U kunt deze tekst links of rechts uitlijnen of centreren. Daarnaast kunt u het gewenste lettertype en de gewenste grootte, stijl en kleur voor de tekst opgeven. U kunt een paginabereik opgeven waarop de kop- of voettekst niet wordt weergegeven. U kunt uw eigen tekst of een standaardtekst gebruiken, zoals een paginanummer, datum, auteur, titel en dergelijke.

Kop- en/of voetteksten toevoegen:

en kies Kop- en/of voettekst toevoegen, bijwerken of verwijderen in het vervolgmenu:

  • Kop- en voettekst toevoegen: Geef in het dialoogvenster Kop- en voettekst toevoegen de stijl, de inhoud en het paginabereik voor kop- en/of voetteksten op. U kunt macro’s invoegen, zoals Datum en Paginanummer, maar ook documentspecifieke gegevens zoals de auteur, aanmaakdatum en dergelijke en hiermee de verschillende velden in de kop- en voetteksten vullen. U kunt uw bewerkingen bekijken in het voorbeeldgedeelte en controleren of er op elke pagina voldoende ruimte beschikbaar is voor de kop- en/of voettekst. Wijzig zo nodig de marge-instellingen. Klik in het gedeelte Schema’s op Maken als u de huidige instellingen wilt opslaan als patroon voor toekomstig gebruik. Klik op OK om deze instellingen toe te passen op het huidige PDF-bestand of klik op Toepassen op meerdere pagina’s om meer PDF-bestanden op te geven waaraan u de kop- en/of voetteksten wilt toevoegen.

  • Kop- en voettekst bijwerken: Kies deze opdracht als u huidige waarden als de datum en tijd wilt invoegen in verschillende velden van kop- of voetteksten of als u wijzigingen heeft aangebracht in het document, bijvoorbeeld als u pagina’s heeft ingevoegd, geëxtraheerd of vervangen. U kunt de huidige instellingen voor de kop- en/of voettekst wijzigen in het dialoogvenster Kop- en voettekst toevoegen. Sla de nieuwe instellingen op met een andere naam door te klikken op Maken. Alleen het huidige document wordt bijgewerkt.

  • Kop- en voettekst verwijderen: Kop- en voetteksten worden na bevestiging verwijderd uit het document.

Opmerkingen

Als u uw instellingen wilt opslaan als schema voor toekomstig gebruik, klikt u op Maken voordat u op OK klikt of op Toepassen op meerdere pagina’s.

Het is mogelijk dat PDF Professional kop- en voetteksten die zijn gemaakt met andere programma’s niet herkent en niet kan beheren.

Kop- en voetteksten zijn objecten van het type Tekst en kunnen dus geheel of gedeeltelijk worden gebruikt als kenmerk bij bepaalde handelingen, zoals documenten zoeken, vergelijken en splitsen.

In PDF Professional Enterprise kunt u ook een Bates-nummer toevoegen aan een kop- en/of voettekst als u de instellingen opslaat als schema. Als u het dialoogvenster Kop- en voettekst toevoegen heeft geopend vanuit een opdracht voor Bates-nummering, is Bates-nummer de standaardmacro. Een kop- of voettekst met een Bates-nummer kan op de hiervoor beschreven manier worden bijgewerkt, maar kan niet worden verwijderd.

 

Kop- en voetteksten