De functie Omtrek

Het tabblad Beeld
 

Bij Meten ziet u:

  • Afstand: Terwijl u het huidige lijnstuk van een serie lijnen tekent, ziet u dynamisch de lengte van de lijnen die u tot dat moment heeft getrokken.

  • Hoek: Hier ziet u de hoek van het eerste lijnstuk ten opzichte van de X-as. Voor volgende lijnstukken ziet u de hoek ten opzichte van het vorige stuk. Plus- en mintekens blijven buiten beschouwing.

  • Omtrek: Tijdens het tekenen verschijnt de totale lengte van de serie lijnen dynamisch. Als u bij een open vorm de tekening voltooit via het snelmenu, ziet u de totale lengte van de serie lijnen. Als u dubbelklikt om een veelhoek te maken, ziet u de omtrek.

Bij Cursorpositie worden de X- en Y-coördinaten van de huidige cursorpositie dynamisch weergegeven ten opzichte van het beginpunt van het huidige lijnstuk. Plus- of mintekens blijven buiten beschouwing.

 

Het tabblad Instelling

  • Met Loodrecht meten zorgt u ervoor dat de lijnen onder een rechte hoek ten opzichte van de X- of Y-as worden getekend. Dit heeft geen invloed op de lijnen die al zijn getekend of op de laatste, automatisch getekende zijde van de veelhoek. U kunt deze optie halverwege een meting wijzigen.

  • Via Instellingen voor maateenheden kunt u de schaal voor uw metingen instellen. Zie het onderwerp Afstand. Een ingestelde schaal is van toepassing op alle meetfuncties, totdat u de schaal wijzigt.

  • Bij Uitlijninstellingen kunt u opgeven dat uw metingen moeten worden uitgelijnd op punten, zijden of bogen in het document. U kunt de uitlijnprecisie en -kleur aanpassen.

Het tabblad Markering

  • Markering gebruiken: Kies deze optie om de huidige en toekomstige metingen op te slaan bij het PDF-document. Als u dat niet doet, gaan alle resultaten verloren als u een nieuwe meting start. Voer in het tekstveld een tekst in die als opmerking verschijnt als u de muisaanwijzer op een lijn van de vorm plaatst.

  • Meetkleur: Hiermee stelt u de kleur in voor uw meetlijnen.

 

De functie Omtrek