JavaScripts gebruiken

U kunt aangepaste JavaScript-acties toevoegen aan PDF-bestanden.

Klik op Document > JavaScript en kies een van de volgende opties:
 

JavaScript-acties toevoegen aan PDF-documentgebeurtenissen

 1. Kies Documentacties instellen.

 2. Selecteer in het linkervenster de gewenste documentgebeurtenis.

 3. Klik op de knop Bewerken.

 4. Schrijf uw JavaScript in het tekstvenster van de JavaScript-editor.

 5. Verbeter eventuele syntaxisfouten die worden gemeld en klik nogmaals op OK.

 6. Klik op OK.

Een script rechtstreeks bewerken

 1. Kies JavaScript-console.

 2. Stel uw script samen.

Aangepaste scripts maken

 1. Kies Document-JavaScripts.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Geef het script een naam en klik op OK.

 4. Klik op Bewerken en stel uw script samen. Klik op OK als u klaar bent.

 5. Klik op Sluiten om af te sluiten.

Als het script correct is en door de versie van de PDF wordt ondersteund, wordt bij de ingestelde gebeurtenis de opgegeven actie uitgevoerd.

 

Voorbeeld

De zojuist opgeslagen PDF per e-mail verzenden:

 1. Selecteer in het dialoogvenster Documentacties instellen de optie Document opslaan voltooid.

 2. Klik op Bewerken.

 3. Typ het volgende script: this.mailDoc(true);

 4. Klik op OK.

Nadat u de PDF heeft opgeslagen, verschijnt er een nieuw, leeg e-mailbericht met de PDF als bijlage.

JavaScripts gebruiken