Objecten bewerken met de functie Object retoucheren

Deze functie is van toepassing op ingevoegde illustraties, watermerken en afbeeldingen uit afbeeldingsbestanden. U voegt dergelijke afbeeldingen in door met deze functie een rechthoek te definiëren en in het snelmenu de optie Afbeelding plaatsen te selecteren.

Gebruik de knop Object retoucheren PDF Converter touchupobject Objecten bewerken met de functie Object retoucheren om een afbeelding of object in een PDF-document te selecteren en te draaien of verplaatsen naar een andere locatie. Object retoucheren is alleen bedoeld van allerlaatste correcties aan afbeeldingen en objecten in een PDF-document. Gebruik voor grote wijzigingen het oorspronkelijke programma waarmee de afbeelding of het object is gemaakt en converteer het bestand dan opnieuw naar PDF.

U kunt echter ook de optie Afbeelding bewerken in het snelmenu van het object gebruiken. Hiermee wordt de afbeelding in de standaard beeldeditor geopend, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen. Wanneer u de afbeelding opslaat, wordt het gewijzigde formulier teruggezet in de PDF. Met Bewerken > Voorkeuren > Retoucheren kunt u de beeldeditor van uw voorkeur instellen.

 

Tekstvakken worden geselecteerd als objecten. Met Object retoucheren kunt u geen afzonderlijke tekens selecteren of bewerken. Gebruik hiervoor Tekst retoucheren.

Opmerking

U kunt met de retoucheerfuncties geen opmerkingen of stempels selecteren of wijzigen.

 

Een object bewerken met de functie Object retoucheren

 1. Klik op de knop Object retoucheren PDF Converter touchupobject Objecten bewerken met de functie Object retoucheren op de werkbalk Standaard of selecteer Extra > Retoucheren > Object retoucheren.

 2. Selecteer de afbeelding of het object en draai het voorwerp of sleep het naar de gewenste locatie.

 3. Klik met de rechtermuisknop om een optie in het snelmenu te kiezen: spiegelen, draaien met stappen van 45 graden en dekking instellen/wissen.

 4. Groepeer objecten of hef de groepering op (zie hierna).

 5. Kies Eigenschappen om de kenmerken van een object te wijzigen.

 6. Als de optie Bovenliggende groep selecteren actief is, behoort het object bij een groep. Ook in dat geval kunt u het object afzonderlijk bewerken.

U kunt een object ook onder elke gewenste hoek draaien via de speciale greep.

PDF Converter dog%20rotated Objecten bewerken met de functie Object retoucheren

Objecten groeperen

 1. Klik op de knop Object retoucheren PDF Converter touchupobject Objecten bewerken met de functie Object retoucheren op de werkbalk Standaard of selecteer Extra > Retoucheren > Object retoucheren.

 2. Druk op de Shift-toets, houd deze ingedrukt en klik op elk object dat u in de groep wilt opnemen.

 3. Klik met de rechtermuisknop in het selectiegebied en kies Groeperen.

Opmerkingen

U kunt objecten niet groeperen (de optie Groeperen is niet beschikbaar) als een van de objecten al tot een groep behoort. Voor dergelijke objecten kiest u de optie Bovenliggende groep selecteren.

U kunt objecten alleen groeperen als de groep geselecteerd blijft. Als u ze daarna als groep wilt gebruiken, selecteert u een object en kiest u in het snelmenu de optie Bovenliggende groep selecteren.

 

De groepering van objecten opheffen

 1. Klik op de knop Object retoucheren PDF Converter touchupobject Objecten bewerken met de functie Object retoucheren op de werkbalk Standaard of selecteer Extra > Retoucheren > Object retoucheren.

 2. Kies Bovenliggende groep selecteren om de groep weer te geven, klik met de rechtermuisknop in de groep en kies Groep opheffen.

 3. Klik vervolgens buiten de selectie om de groep daadwerkelijk op te heffen.

Objecten bewerken met de functie Object retoucheren