Pagina-inhoud bewerken

U kunt:

Tekst selecteren

Klik op de knop Tekst selecteren PDF Converter selecttext Pagina inhoud bewerken om een blok tekst te selecteren. U kunt deze tekst desgewenst vervolgens kopiëren. Klik met de rechtermuisknop om een snelmenu weer te geven. Met de opdrachten in het snelmenu kunt u de tekst markeren, onderstrepen of doorhalen, plaatsen markeren waar u tekst wilt invoegen of vervangen, een koppeling of notitie invoegen, de tekst opslaan als bladwijzer of het eerste woord in de selectie zoeken.
 

Afbeelding selecteren

Klik op de knop Gebied selecteren PDF Converter selectarea Pagina inhoud bewerken om een paginagebied te selecteren dat u als afbeelding wilt kopiëren of waarvoor u een koppeling wilt maken.

 

Tekst of afbeelding kopiëren en plakken

 

Kies in het menu Bewerken of in een snelmenu de optie Kopiëren als u de geselecteerde tekst of afbeelding wilt kopiëren.

Ga naar een geopend document in een ander programma (bijvoorbeeld een Office-programma) en kies Plakken om de selectie te plakken.

 

Opmerkingen

De opdrachten Knippen, Kopiëren en Plakken zijn niet beschikbaar als het PDF-document tegen kopiëren is beveiligd met een wachtwoord.

U kunt gekopieerde tekst ook plakken in een opmerking.

Er wordt een vervangend lettertype gebruikt als de tekst die u vanuit een PDF-document kopieert, lettertypen bevat die niet beschikbaar zijn op de ontvangende computer.

 

Illustraties invoegen

 

Via het Organizer-venster Illustraties kunt u illustraties invoegen, een andere naam geven of verwijderen. U kunt zowel bestaande als zelfgemaakte illustraties invoegen. Illustraties zijn ingedeeld in categorieën.
 

U kunt met de functie Object retoucheren een afbeeldingsbestand toevoegen aan het document en dit vervolgens kopiëren, opslaan of er een dekkingseffect aan toevoegen. Het programma ondersteunt de belangrijkste afbeeldingsindelingen, waaronder JPG, BMP en GIF.
 

Een afbeeldingsbestand toevoegen

  1. Selecteer Extra > Retoucheren > Object retoucheren of klik op de knop Object retoucheren PDF Converter touchupobject Pagina inhoud bewerken op de werkbalk Standaard.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het document en kies Afbeelding plaatsen. Zoek de gewenste afbeelding, selecteer deze en klik op OK.

  3. De afbeelding wordt midden op de pagina geplaatst. Verplaats de afbeelding desgewenst met Object retoucheren.

Retoucheerfuncties gebruiken

 

PDF Professional bevat de functies Tekst retoucheren PDF Converter touchuptext Pagina inhoud bewerken en Object retoucheren PDF Converter touchupobject Pagina inhoud bewerken, waarmee u op beperkte schaal de laatste wijzigingen kunt aanbrengen in de tekst, afbeeldingen en andere objecten van een document. Met Object retoucheren kunt u ook afbeeldingsbestanden en dekkingseffecten toevoegen.

Selecteer Extra > Retoucheren en kies Tekst retoucheren of Object retoucheren of klik op de werkbalk Standaard op de desbetreffende knop.

 

Objecten bewerken met de functie Object retoucheren

 

Klik op de hoofdwerkbalk op de knop PDF Converter touchupobject Pagina inhoud bewerken en selecteer een object of selecteert Extra > Retoucheren > Object retoucheren.

  • Sleep vervolgens de aanwijzer PDF Converter cursor arrow Pagina inhoud bewerken om een object naar een nieuwe positie te verplaatsen.

  • Sleep de formaatgrepen (rode cirkels) om de grootte van een object te wijzigen.

  • Sleep de aanwijzer PDF Converter cursor rotate Pagina inhoud bewerken om een object te draaien. De aanwijzer voor draaien verschijnt als u op de rode cirkel boven het object klikt. Sleep deze in de gewenste richting. Terwijl u sleept, verandert de aanwijzer weer van vorm. U kunt een object ook draaien met een opdracht uit het snelmenu.

Selecteer meerdere objecten en gebruik het snelmenu om:

  • objecten te groeperen of de groepering van objecten op te heffen;

  • de objectvolgorde te wijzigen met de opdrachten Naar voorgrond of Naar achtergrond.

Tekst toevoegen met de functie Typemachine of Typemachinevak
 

Met de functie PDF Converter button typewriter Pagina inhoud bewerken Typemachine of PDF Converter button typewriter box Pagina inhoud bewerken Typemachinevak op de werkbalk Geavanceerd kunt u tekst toevoegen op elke geschikte plaats op een PDF-pagina. Met de functie Typemachine voegt u tekst direct in bij de cursorpositie. Met de functie Typemachinevak wordt de tekst in een verplaatsbaar vak geplaatst. Bij het opslaan van de PDF worden de ingevoerde teksten objecten die u kunt selecteren. Dit in tegenstelling tot teksten die zijn ingevoerd als annotatie, bijvoorbeeld met de functie Tekstvak. U kunt een spellingcontrole uitvoeren op de ingevoerde tekst totdat u de PDF opslaat.

 

Zie Tekstvak voor meer informatie over de verschillen tussen typemachine- en tekstvakteksten.

Pagina-inhoud bewerken