Paginabewerkingen

U kunt pagina’s:

 • invoegen

 • verwijderen

 • bijknippen

 • kopiëren

 • verplaatsen

 • draaien

 • extraheren

Gebruik het venster Pagina’s om paginabewerkingen uit te voeren. Open het document en open het venster Pagina’s.

 

Pagina’s invoegen

U kunt zowel lege pagina’s als bestaande PDF-pagina’s in het geopende PDF-document invoegen.
 

Bestaande pagina’s invoegen

 1. Selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Invoegen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Openen een PDF-bestand en klik op Openen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s invoegen alle pagina’s, een paginabereik of geef de gewenste pagina’s op. Selecteer daarna een locatie. Klik vervolgens op OK.

Lege pagina’s invoegen

 1. Selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Nieuw.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe pagina’s de gewenste grootte, afdrukstand en locatie. Geef op hoeveel lege pagina’s u wilt toevoegen. Klik vervolgens op OK.

Pagina’s verwijderen

 1. Selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Verwijderen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s verwijderen de huidige pagina of een paginabereik of geef de gewenste pagina’s op.

U kunt het verwijderen niet ongedaan maken.

Het is niet toegestaan alle pagina’s in een PDF-document te verwijderen. Er moet ten minste één pagina overblijven.
 

Pagina’s bijsnijden

 

Met Bijsnijden regelt u het zichtbare paginagebied. Het bestand wordt hiermee niet kleiner.

 1. Klik op de knop Bijsnijden PDF Converter crop Paginabewerkingen op de werkbalk Standaard of selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Bijsnijden.
   

 2. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s bijsnijden de gewenste opties. Klik vervolgens op OK.

  Met de optie Witte marges verwijderen kunt u bijvoorbeeld presentatiedia’s die naar PDF zijn geconverteerd, bijsnijden. U kunt de huidige pagina, geselecteerde pagina’s of het hele document bijsnijden.
   

Klik op de knop Ongedaan maken PDF Converter undo Paginabewerkingen op de werkbalk Bewerken als het resultaat niet naar wens is.

 

Pagina’s kopiëren of verplaatsen

 • Als u pagina’s binnen een document wilt kopiëren, drukt u op Ctrl en sleept u de paginaminiaturen naar de nieuwe locatie.

 • Als u pagina’s naar een ander document wilt kopiëren, sleept u de paginaminiaturen naar de nieuwe locatie.

 • Als u pagina’s binnen een document wilt verplaatsen, sleept u de paginaminiaturen naar de nieuwe locatie.

 • Als u pagina’s naar een ander document wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl terwijl u de paginaminiaturen versleept.

Controleer of u een plusteken ziet als u miniaturen tijdens het kopiëren van pagina’s versleept.

 

Tip

Gebruik de opdracht Venster > Naast elkaar om meerdere documenten plus de bijbehorende vensters met pagina’s weer te geven. Zo kunt u pagina’s eenvoudig naar andere documenten kopiëren en verplaatsen.

 

Pagina’s draaien

 

U kunt pagina’s 90 graden rechtsom, 90 graden linksom of 180 graden draaien.

 1. Selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Draaien om het dialoogvenster Pagina’s draaien te openen.

 2. Selecteer een draaihoek en een paginabereik.

 3. Als u het document opslaat, zijn de pagina’s definitief gedraaid.

Opmerking

Deze opdracht wijkt af van de opdracht Beeld > Weergave draaien > Rechtsom of Linksom. Hiermee geeft u de pagina tijdelijk gedraaid weer.

U kunt via het snelmenu objecten op een PDF-pagina draaien in stappen van 45 graden. Via de objectgreep kunt u het object onder elke gewenste hoek draaien. Zie het onderwerp Object retoucheren.

 

Pagina’s extraheren

U kunt een of meer pagina’s extraheren uit een PDF-document.

 1. Selecteer in het snelmenu, het menu Opties of het menu Document > Pagina’s de optie Extraheren om het dialoogvenster Pagina’s extraheren te openen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Pagina’s extraheren welke pagina’s u wilt extraheren. U kunt kiezen uit Huidige pagina, Bereik of Geselecteerde pagina’s.
  Als u geselecteerde pagina’s wilt extraheren, selecteert u in het venster Pagina’s de gewenste paginaminiaturen voordat u dit dialoogvenster opent.

 3. U kunt desgewenst de optie Verwijderen na extraheren selecteren als u de geëxtraheerde pagina’s niet wilt behouden in het oorspronkelijke document. Ze worden uit het document verwijderd.

Opmerkingen

Het is niet altijd mogelijk pagina’s uit een beveiligd PDF-bestand te extraheren. Selecteer Document > Documenteigenschappen > Beveiliging om de beveiligingsinstellingen van een document te bekijken.

U kunt ook pagina’s extraheren via Document > Document splitsen. Hier kunt u opgeven welke pagina’s u wilt extraheren. U kunt hiervoor een paginabereik opgeven, maar ook een tekenreeks, een bladwijzer of een bladwijzerniveau.

Opmerkingen

Als u pagina’s invoegt in een PDF-bestand dat al Bates-stempels bevat, worden deze niet toegepast op de nieuwe pagina’s. Als u gestempelde pagina’s verwijdert, is de nummering van Bates-stempels niet meer doorlopend. Let op dat u geen Bates-stempels verwijdert als u pagina’s bijsnijdt.

U kunt paginabewerkingen en andere bewerkingen ook uitvoeren als u Document samenstellen kiest in het menu Beeld. In het venster Pagina’s worden pagina’s weergegeven als statische miniaturen. In de weergave Document samenstellen ziet u een aantal verkleinde echte pagina’s zodat u bewerkingen met meerdere pagina’s kunt uitvoeren.

Paginabewerkingen