Tekst bewerken met de functie Tekst retoucheren

Met Tekst retoucheren PDF Converter touchuptext Tekst bewerken met de functie Tekst retoucheren kunt u kleine tekstwijzigingen aanbrengen in een PDF-document, zoals wijzigingen in kenmerken, lettertype, tekengrootte of vulkleur. Als het PDF-document is beveiligd en niet kan worden bewerkt, is de functie Tekst retoucheren niet beschikbaar tenzij u toestemming krijgt van de auteur. Zie Digitale-ID-instellingen.

U kunt tekst en eigenschappen alleen wijzigen als de bijbehorende lettertypen beschikbaar zijn op uw systeem of zijn ingesloten in het document. Zie Lettertypen insluiten.

Breng kleine tekstwijzigingen aan, eventueel verdeeld over meerdere tekstregels.

Opmerkingen

Beperk het bewerken tot een minimum omdat de PDF-indeling vooral bedoeld is voor het uitwisselen, verspreiden en publiceren van documenten, niet voor grootschalige bewerking.

Tekstbewerking is soms niet mogelijk als slechts een subset van het oorspronkelijke lettertype is ingesloten.

 

U kunt Tekst retoucheren niet gebruiken voor formuliervelden.

Wijzigingen die u aanbrengt met Tekst retoucheren kunnen ervoor zorgen dat de tekstdoorloop verandert en dat het document minder toegankelijk is via een schermlezer.

 

Tekst bewerken met de functie Tekst retoucheren

 1. Selecteer Extra > Retoucheren > Tekst retoucheren of klik op de knop Tekst retoucheren op de werkbalk Standaard.

 2. Klik in de tekst die u wilt bewerken. Er verschijnt een kader om het tekstgebied waarin u de tekst kunt bewerken.

 3. Selecteer Bewerken > Alles selecteren om alle tekst in het kader te selecteren of sleep de cursor om tekens, spaties, woorden of zelfs meerdere regels in het kader te selecteren.

 4. Bewerk de tekst op een van de volgende manieren:

  • Typ nieuwe tekst ter vervanging van de geselecteerde tekst.

  • Klik met de rechtermuisknop op de tekst om de eigenschappen te bekijken in het dialoogvenster Retoucheereigenschappen.

  • Kies Bewerken > Verwijderen of druk op de Delete-toets om de tekst te verwijderen.

  • Kies Bewerken > Kopiëren om de geselecteerde tekst naar het Klembord te kopiëren.

 1. Klik buiten de selectie om de selectie op te heffen en opnieuw te beginnen.

Taggegevens bewerken met de functie Tekst retoucheren

U kunt alleen taggegevens bewerken als het PDF-bestand al tags bevat.

 1. Selecteer Extra > Retoucheren > Tekst retoucheren of klik op de knop Tekst retoucheren PDF Converter touchuptext Tekst bewerken met de functie Tekst retoucheren op de werkbalk Standaard.

 2. Klik in de tekst die u wilt bewerken. Er verschijnt een kader om het tekstgebied waarin u de tekst kunt bewerken.

 3. Klik met de rechtermuisknop en ga via het snelmenu naar de vensters Inhoud of Tag van het dialoogvenster Retoucheereigenschappen.

 4. Wijzig de gewenste taggegevens, zoals de vervangende tekst en de uitbreidingstekst. Geef een taal op ten behoeve van schermlezers.

Als u nieuwe tekst wilt toevoegen aan een leeg gebied op een PDF-pagina, gebruikt u de functie Typemachine of Typemachinevak. U kunt tekst toevoegen als annotatie met de functie Tekstvak.

 

Tekst bewerken met de functie Tekst retoucheren