PDF’s optimaliseren

Als u een PDF-bestand optimaliseert, maakt u een kopie ervan met eigenschappen die meer zijn afgestemd op het doel dat u voor ogen heeft. U kunt zo een goede balans vinden tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit.

Selecteer Extra > PDF optimaliseren om een dialoogvenster met de volgende vensters te openen.

 

Het venster Algemeen

Geef eerst het compatibiliteitsniveau op en kies een van de compressieopties.
 

PDF optimaliseren voor snelle webweergave: Objecten krijgen een prioriteit toegewezen, zodat teksten snel en grote afbeeldingen later verschijnen.

Flate-compressie gebruiken: Hiermee worden niet-gecodeerde gegevensstromen gecodeerd en verkleind met Flate in plaats van LZW.

Verwijderen: Hiermee verwijdert u de documentstructuur door taggegevens weg te halen.

Specifieke gegevens van andere programma’s, ingesloten miniaturen en ongeldige bladwijzers en koppelingen verwijderen: dit zijn vaak nutteloze items die niet van belang zijn voor de weergave van het PDF-bestand.

Opties onder Alles verwijderen:

Commentaar: Hiermee verwijdert u alle opmerkingen die aan de PDF zijn toegevoegd. Opmerkingen omvatten notities, markeringen, getekende objecten en bestands- en geluidsbijlagen.

Formulieracties, JavaScript-acties: Hiermee verwijdert u interactieve functies (bijvoorbeeld knoppen om een formulier te verzenden) die niet worden gebruikt.

Externe kruisverwijzingen: Hiermee verwijdert u PDF koppelingen naar andere bestanden die niet beschikbaar zijn voor andere gebruikers.

Vervangende afbeeldingen: Soms heeft een afbeelding in een PDF-bestand een “vervangende afbeelding” die optioneel is en kan worden verwijderd. Een kleurenafbeelding kan bijvoorbeeld als vervanging een grijstintafbeelding hebben die wordt gebruikt voor afdrukken. De vervangende afbeelding is niet van wezenlijk belang voor het bestand.
 

Het venster Afbeeldingen

Met de opties in dit venster wijzigt u de sampling, compressiemethode en kwaliteit van afbeeldingen in kleur, grijstinten en zwart-wit in het PDF-bestand. Gebruik JPEG of JPEG2000 als u het bestand wilt verkleinen. Met ZIP krijgt u soms grotere bestanden als de oorspronkelijke afbeelding met JPEG is gecomprimeerd.

De compressie JBIG2 is het meest geschikt voor zwartwitafbeeldingen. Als de beeldkwaliteit niet van groot belang is, kunt u met downsampling het bestand verkleinen.

Met de optie MRC-lagen gebruiken wordt de afbeelding van gescande pagina’s in drie lagen gesplitst en wordt elke laag optimaal gecomprimeerd, zodat de totale bestandsgrootte afneemt. Rechtzetten is handig voor afbeeldingen die schuin zijn gescand. Met Optimaliseren verwijdert u vlekjes en schaduwlijnen uit gescande pagina’s.
 

Het venster Lettertypen

Als u ingesloten lettertypen uit een bestand verwijdert, wordt het bestand kleiner. Het nieuwe PDF-bestand kan dan echter afwijken van het origineel. Als de computer waarop het bestand wordt bekeken niet het gewenste lettertype heeft, wordt het vervangen door een vergelijkbaar of een eenvoudiger lettertype.

 

PDF’s optimaliseren