PDF’s vergelijken met Word-documenten

U kunt een PDF-document vergelijken met een Word-document. Het meest voorkomende scenario is dat er een PDF is gemaakt op basis van een Word-document, dat het Word-document daarna is gewijzigd en dat u wilt weten wat er precies is gewijzigd.

Het PDF-bestand wordt als invoer voor de PDF Converter-assistent gebruikt om te worden geconverteerd naar een Word-document. De vergelijking van de twee documenten vindt plaats in Word, zodat een vergelijking op het oog of een tekstvergelijking mogelijk is waarbij de resultaten worden weergegeven in een tijdelijk bestand dat u desgewenst kunt opslaan.
 

Documenten vergelijken

  1. Selecteer Document > Documenten vergelijken. Het dialoogvenster Documenten vergelijken verschijnt.

  2. Accepteer het huidige actieve geopende PDF-document dat wordt aangeboden als het oudste van de twee documenten die u wilt vergelijken. Klik op Bladeren als u een ander bestand wilt selecteren in het dialoogvenster Openen. Selecteer onder Revisie een van de beschikbare versies van het document.

  3. Klik op Bladeren om het gewenste Word-document te selecteren in het dialoogvenster Openen.

  4. Selecteer een rapporttype voor de vergelijkingsresultaten: Naast elkaar of Gecombineerd (zie de beschrijvingen hierna).

  5. Klik op OK. Bevestig de conversie vanuit PDF-indeling en klik op de knop Alles converteren in de PDF Converter-assistent. Er wordt een alleen-lezen exemplaar van het oorspronkelijke PDF-bestand weergegeven in Microsoft Word, met de extensie .pdf.

  6. Bevestig indien nodig de conversie vanuit RTF-indeling voor het Word-bestand.

Naast elkaar: Schuif gelijktijdig in beide documenten om te controleren op zichtbare verschillen.

Gecombineerd: Er wordt een geconsolideerd tijdelijk document gemaakt met de functie Wijzigingen bijhouden van Word ingeschakeld, waarin de nieuwere versie van het document wordt weergegeven en de visuele en tekstuele wijzigingen zijn gemarkeerd. Wijzigingen in de tekstopmaak worden niet beschouwd als verschillen.

Opmerkingen

U kunt ook het Word-document opgeven als het oudere en het PDF-bestand als het nieuwere document.

Voor dit type vergelijking zijn de instellingen in het middengedeelte van het dialoogvenster niet beschikbaar.

 

Delen van documenten vergelijken

De PDF kan meer materiaal bevatten dan het Word-document. Splits het PDF-document om alleen dat gedeelte eruit te nemen dat u wilt vergelijken.

 

Speciale kenmerken vergelijken

Bij een visuele vergelijking worden speciale kenmerken in PDF-documenten, zoals notities, markeerstiftmarkeringen en andere markeringen, watermerken en handtekeningen beschouwd als “normale” grafische objecten die worden meegenomen in de vergelijking.

Bij een tekstuele vergelijking wordt tekst in tekstvakken, in kop- en voetteksten of in stempels in PDF-documenten beschouwd als “normale” tekst, maar annotatieteksten worden niet meegenomen in de vergelijking.

Opmerking

U kunt ook twee PDF-documenten vergelijken.

PDF’s vergelijken met Word-documenten