PDF’s voorlezen

U kunt met de ingebouwde versie van Nuance® RealSpeak™ luisteren naar PDF’s.

 

Standaardparameters voor voorlezen instellen

Kies Bewerken > Voorkeuren> Tekst-naar-spraak > Instelling in het hoofdmenu om de taal, de stem, het volume en de snelheid op te geven. Hier kunt u opties instellen voor het volledige document of alleen voor de eerste pagina’s en opgeven of u tags wilt gebruiken om de leesvolgorde te bepalen.

 

Huidige parameters voor voorlezen instellen

Kies Document > Documenteigenschappen > Geavanceerd in het hoofdmenu, geef de leesvolgorde (van links naar rechts of van rechts naar links) en de taal op voor het document dat u wilt laten voorlezen.

 

Tekst laten voorlezen

Kies Extra > PDF lezen in het hoofdmenu en selecteer een van de opdrachten in het vervolgmenu

 • Huidige pagina,

 • Tot einde van document

Tijdens het voorlezen ziet u de werkbalk PDF lezen.

 

PDF Converter eng tb readpdf PDFs voorlezen

 

Op de werkbalk bevinden zich de volgende knoppen (van links naar rechts):

Stop: hiermee stopt u het voorlezen.

Pauze: hiermee onderbreekt u het voorlezen. De knop verandert in Doorgaan.

Vorige pagina: hiermee gaat u naar het begin van de vorige pagina.

Vorige alinea: hiermee gaat u naar het begin van de vorige alinea.

Volgende alinea: hiermee gaat u naar het begin van de volgende alinea.

Volgende pagina: hiermee gaat u naar het begin van de volgende pagina.

 

Deze afspeelfuncties zijn tijdens het voorlezen ook beschikbaar via het menu Extra > PDF lezen.

 

Leesvolgorde op basis van tagstructuur

 

U kunt PDF-documenten laten voorlezen met behulp van de opdracht PDF lezen in het menu Extra. De leesvolgorde wordt dan bepaald door het ingebouwde algoritme van het programma. Dankzij de nieuwe ondersteuning van tags, kunt u nu ook PDF-documenten laten voorlezen met een leesvolgorde op basis van de tagstructuur.

 

Hiertoe kiest u Bewerken > Voorkeuren > Tekst-naar-spraak en schakelt u het selectievakje ‘Tags gebruiken voor voorlezen’ in.

 

Bij het voorlezen van een PDF op basis van de tagstructuur wordt gebruikgemaakt van het volgende mechanisme:

 • Tekstelementen: de eigenschap Vervangende tekst wordt voorgelezen. Als deze eigenschap niet beschikbaar is, wordt de eigenschap Primaire (werkelijke) tekst voorgelezen. Als deze ook niet beschikbaar is, wordt de tekstinhoud van de betreffende tag voorgelezen.

 • Niet-tekstuele elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen): Aangezien deze geen tekstuele inhoud hebben, zijn slechts twee van de bovengenoemde stappen van toepassing: De vervangende tekst wordt voorgelezen en als deze niet beschikbaar is, de primaire tekst. Dergelijke PDF-elementen hebben vervangende tekst als ze zijn gemaakt op basis van Word-documenten met de juiste instellingen in Word (dialoogvenster Afbeelding opmaken, tabblad Web). Als dit niet het geval is, moeten vervangende teksten handmatig worden opgegeven op het tabblad Tag van het dialoogvenster Eigenschappen.

Bepaalde tagtypes worden speciaal behandeld door de functie PDF voorlezen. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn:

 • Tabellen: Tijdens het voorlezen wordt de tabel eerst beschreven (het aantal kolommen en rijen). Vervolgens worden de tabelkoppen met de specificatie ‘Kop’ voorgelezen. Daarna worden de cellen van de tabel voorgelezen van links naar rechts en van boven naar beneden. Voor elke cel wordt eerst de inhoud van de betreffende kopcel herhaald en vervolgens de inhoud van de cel.

 • Koppen: Voordat de kop wordt voorgelezen, wordt het niveau gedefinieerd.

 • Lijsten met nummers of opsommingstekens: Eerst wordt het aantal elementen in de lijst genoemd, waarna de elementen zelf worden voorgelezen.

 • Formuliervelden: Als bij het voorlezen tags worden gebruikt, worden alleen formuliervelden met tags voorgelezen. In documenten zonder tags worden alle formuliervelden voorgelezen na de inhoud van het document.

 • Annotaties: In documenten met tags worden alleen annotaties met tags voorgelezen. In documenten zonder tags worden alle annotaties voorgelezen na de formuliervelden (als deze aanwezig zijn).

Deze tagtypes worden gemaakt wanneer u PDF-bestanden met tags genereert vanuit Word met het menu PDF maken of de werkbalkknop PDF maken. De in het product geïntegreerde lay-outanalyse kan deze tagtypes niet detecteren.

 

 

Opmerking

U wordt aangeraden gebruik te maken van de leesvolgorde op basis van de tagstructuur als er een volledige en gecontroleerde tagstructuur beschikbaar is.

 

De hele documenttekst opslaan als geluidsbestand

 1. Kies Extra > PDF lezen > Opslaan als audiobestand.

 2. Geef in het dialoogvenster Opslaan als een naam op voor het bestand en kies het bestandstype WAV.

 

Voorlezen met Jaws®

De Jaws-software is een van de gangbaarste schermleesprogramma’s die worden gebruikt om teksten van interface-elementen en de inhoud van documenten voor te lezen. Als Jaws op uw computer is geïnstalleerd, werkt deze versie van PDF Converter Professional hier nauw mee samen.

PDF-documenten laten voorlezen door Jaws is een alternatief voor de in PDF Converter Professional geïntegreerde voorleesfunctie op basis van tagstructuur. Als Jaws actief is, wordt de inhoud van een PDF voorgelezen zodra u de PDF opent in PDF Converter Professional. Tijdens het voorlezen met Jaws kunt u de volgende toetsen gebruiken:

 • Pijl-links: vorige woord voorlezen

 • Pijl-rechts: volgende woord voorlezen

 • Pijl-omhoog: vorige inhoudselement in tagstructuur voorlezen

 • Pijl-omlaag: volgende inhoudselement in tagstructuur voorlezen

 • CTRL+UP: inhoud van vorige tag voorlezen

 • CTRL+DOWN: inhoud van volgende tag voorlezen

 • Page Up: eerste inhoudselement van vorige pagina voorlezen

 • Page Down: eerste inhoudselement van volgende pagina voorlezen

 • Home: eerste inhoudselement van document voorlezen

 • End: laatste inhoudselement van document voorlezen

 • Escape: voorlezen annuleren

Het kan lang duren om
een volledig PDF-document te parseren om het te kunnen voorlezen. U kunt regelen hoeveel tekst er in een keer wordt voorgelezen met het dialoogvenster Eigenschappen dat u opent met de opdracht Extra > PDF lezen: geef het hele document op of een bepaald aantal pagina’s te beginnen bij pagina 1. Als u kiest voor de hele PDF, wordt voorgelezen in gedeelten van 5 pagina’s. Als u tussen deze gedeelten wilt schakelen, gebruikt u de toetscombinaties CTRL+Page Down en CTRL+Page Up.

Tip

Als u alleen een deel van het PDF-document wilt opslaan als geluidsbestand, moet u het document eerst splitsen.

Opmerking

U kunt in het programma tekst laten voorlezen in de taal die u tijdens de installatie heeft geselecteerd.

Als op de computer de juiste versie van Nuance® RealSpeak™ of OmniPage is geïnstalleerd, kunt u elke taal en stem selecteren die deze programma’s u bieden.

 

PDF’s voorlezen