De paginaweergave kiezen

Kies een weergavestijl in het menu Beeld of met de navigatieknoppen rechts op de werkbalk Beeld onder in het programmavenster.

 

Eén pagina

Klik op de weergavebalk op de knop Eén pagina PDF Converter nav signlepage De paginaweergave kiezen of kies in het menu Beeld de opdracht Eén pagina om steeds één pagina in de documentweergave te zien.
 

Doorlopend

Klik op de weergavebalk op de knop Doorlopend PDF Converter nav continuous De paginaweergave kiezen of kies in het menu Beeld de opdracht Doorlopend om de pagina’s onder elkaar te zien.
 

Naast elkaar

Klik op de weergavebalk op de knop Naast elkaar PDF Converter nav facing De paginaweergave kiezen of kies in het menu Beeld de opdracht Naast elkaar om in het documentvenster twee pagina’s naast elkaar te zien.

 

Doorlopend-naast elkaar

Klik op de weergavebalk op de knop Doorlopend-naast elkaar PDF Converter nav cont facing De paginaweergave kiezen of kies in het menu Beeld de opdracht Doorlopend-naast elkaar om de pagina’s per tweetal onder elkaar te zien. Bij lange documenten verschijnt de eerste pagina rechts, zodat alle linker- en rechterpagina’s op de juiste manier worden weergegeven.

 

Documenten samenstellen

Klik op de knop PDF Converter document assembly De paginaweergave kiezen Document samenstellen op de werkbalk Beeld om meer pagina’s weer te geven, zodat u pagina’s gemakkelijker kunt bewerken en tekstblokken en objecten gemakkelijker kunt verplaatsen en kopiëren naar andere pagina’s in hetzelfde documenten of naar andere documenten. Zie Document samenstellen en Werkbalk Document samenstellen. Deze werkbalk wordt alleen weergegeven als de weergave Document samenstellen actief is.

 

Belangrijk: Bij Eén pagina selecteert u met de opdracht Bewerken > Alles selecteren alle tekst op de huidige pagina. In de weergaven Doorlopend, Naast elkaar, Doorlopend-naast elkaar en Document samenstellen selecteert u hiermee alle tekst in het hele PDF-document.
 

 

De paginaweergave kiezen