Formulierelementen

PDF-formulieren kunnen de volgende elementen bevatten:

 

Selectievakje

Via een selectievakje kunt u een of meer opties in- of uitschakelen.

Keuzerondjes

Via een keuzerondje kan een ondervraagde één optie uit een aantal opties kiezen. Als u keuzerondjes toevoegt, moet u alle keuzerondjes in een groep dezelfde elementnaam geven.

Tekstveld

In een tekstveld kunt u tekst typen, zoals een naam, adres, datum, tijd, nummer, valuta of postcode. Een ontvangen formulier kan een vooraf ingestelde notatie hebben en bij het invullen moeten de regels voor die notatie worden gevolgd. Wanneer u een formulier maakt, kunt u de notaties en eigenschappen instellen. Zie Formuliervelden maken en bewerken.

Handtekeningveld

Via een handtekeningveld kunt u een digitale handtekening aan het PDF-formulier toevoegen om te garanderen dat het formulier niet is gewijzigd sinds de handtekening is geplaatst.

Knop

Aan dit element is een actie gekoppeld, zoals Naar voorgrond of Verzenden.

Keuzelijst

Via een keuzelijst kunt u kiezen uit een lijst met tekstopties.

Keuzelijst met invoervak

Hiermee kunt u kiezen uit een lijst met tekstopties of zelf een antwoord typen.

Combinatievelden

Dit is een speciaal type tekstveld. Stel bij de opties voor het tekstveld de combinatieparameters in.

 

In de volgende tabel kunt u zien welke formulierelementen beschikbaar zijn voor de verschillende procedures.

 

 

Pictogram

Element

Actief PDF-formulier importeren

PDF-formulier activeren met FormTyper

Zelf formulier ontwerpen

PDF Converter form checkbox Formulierelementen

Selectievakje

JA

JA

JA

PDF Converter form radiobutton Formulierelementen

Keuzerondje

JA

JA

JA

PDF Converter form textfield Formulierelementen

Tekstveld

JA

JA

JA

PDF Converter form signaturefield Formulierelementen

Handtekeningveld

JA

JA

PDF Converter form button Formulierelementen

Knop

JA

JA

PDF Converter form listbox Formulierelementen

Keuzelijst

JA

JA

PDF Converter form combobox Formulierelementen

Keuzelijst met invoervak

JA

JA

PDF Converter form comb Formulierelementen

Combinatievelden

JA

JA

JA

 

Zie Formuliervelden maken en bewerken voor informatie over het handmatig plaatsen van formulierelementen op een pagina, het definiëren van de eigenschappen, het vergroten, verkleinen, verplaatsen en uitlijnen en het instellen van de tabvolgorde.

 

Opmerking

Bewerk formulierbesturingselementen niet en voer FormTyper niet uit in een formulier met actieve XFA-besturingselementen.

 

Zie ook: Voorkeuren voor formulieren en Het venster Formulierelementen.

 

Zie bij Documenten terugbrengen naar één laag wat er met formulierelementen gebeurt als een document wordt teruggebracht naar één laag. U kunt formuliervelden en acties verwijderen met Document inspecteren.

 

Formulierelementen