Formuliergegevens importeren en exporteren

 

Gegevens die zijn ingevuld in een formulier, kunnen worden opgeslagen zonder de formuliervelden zelf op te slaan en opnieuw worden gebruikt bij het invullen van andere formulieren. Dit is handig om formulieren snel te kunnen invullen door automatisch een gegevensset in te vullen die geschikt is voor een aanzienlijk aantal formulieren. Hierbij worden de gegevens van ingevulde formulieren opgeslagen in een speciaal bestandstype, dat vervolgens wordt geïmporteerd in lege formulieren.

 

Formuliergegevens exporteren

  1. Open een ingevuld formulier.

  2. Kies Formulieren > Gegevens exporteren uit formulier.

  3. In het dialoogvenster Formuliergegevens exporteren als geeft u de naam op van het FDF/XFDF-bestand.

  4. Klik op Opslaan. De gegevens worden opgeslagen op de opgegeven locatie en in het opgegeven bestandstype.

Formuliergegevens importeren

  1. Open een leeg formulier.

  2. Kies Formulieren > Gegevens importeren in formulier.

  3. Blader in het dialoogvenster Bestand met formuliergegevens selecteren naar het FDF-/XFDF-bestand met de gegevens die u wilt importeren in het geopende formulier.

  4. Klik op Openen. Als het FDF-/XFDF-bestand beschrijvingen van formulierbesturingselementen en gegevens bevat die geschikt zijn voor het huidige formulier, worden de gegevens ingevuld in de betreffende velden.

Opmerking

De bestandsindelingen FDF en XFDF zijn geschikt voor een groot aantal PDF-editors. Hierin worden niet alleen de formuliergegevens, maar ook informatie over het aantal en het type van de besturingselementen in het formulier opgeslagen.

 

Formuliergegevens importeren en exporteren