Formuliervelden maken en bewerken

U kunt formuliervelden maken en bewerken. Een formulierveld kan op elke plaats op een PDF-pagina worden getekend. U kunt een of meerdere formuliervelden een andere grootte geven of verwijderen. Zie Formulierelementen voor de diverse veldtypen.

Een formulierveld maken

 1. Kies Formulieren > [gewenste functie] of selecteer op de werkbalk Formulier een formulierfunctie.

 2. Sleep de aanwijzer om een formulierveld van de gewenste grootte te maken.

 3. Het desbetreffende dialoogvenster voor de eigenschappen van het formulierveld wordt weergegeven.

 4. Selecteer de gewenste eigenschappen en klik op Sluiten.

Eigenschappen voor formuliervelden definiëren

Wanneer u een formulierveld invoegt, wordt het bijbehorende dialoogvenster met meerdere tabbladen voor de eigenschappen weergegeven. Als u later eigenschappen wilt wijzigen, kiest u de formulierfunctie voor het desbetreffende veldtype en dubbelklikt u op het element.

Sommige instellingen kunnen bij elk type formulierveld worden gebruikt: Een veldnaam, een aanwijstekst en kenmerken voor de veldweergave definiëren. Het element zichtbaar of onzichtbaar, afdrukbaar of niet-afdrukbaar, alleen-lezen of niet alleen-lezen, en in sommige gevallen, verplicht of niet-verplicht maken. Andere instellingen zijn afhankelijk van het veldtype.

Selectievakjes:

De stijl, de exportwaarden, de standaardstatus en bijbehorende acties.

Keuzerondjes:

Dezelfde instellingen als voor het selectievakje, plus de mogelijkheid om alle keuzerondjes met identieke namen en waarden als groep in te stellen.

Tekstvelden:

Tekstuitlijning, (eventuele) standaard weergegeven tekst. Deze moet voldoen aan de regels voor de gekozen indeling:

 • Geen beperking (Geen)

 • Getal (kies een stijl voor het scheidingsteken, het aantal decimalen, de weergave van negatieve getallen of percentages en of het veld voor valutawaarden dient, waarbij u de valuta en de leestekens voor scheidingstekens moet opgeven)

 • Datum of tijd (kies notaties)

 • Speciale indelingen (postcodes, telefoonnummers of burgerservicenummers)

 • Arbitrair masker: Definieer uw eigen patroon (zie Zoeken met patronen en maskers).

 • Aangepast: Definieer uw eigen regels voor de inhoud van formuliervelden.

Voor tekstvelden zonder beperking kunt u meerdere regels met of zonder tekst schuiven toestaan. Wachtwoord zorgt ervoor dat de werkelijke waarde wordt vervangen door sterretjes.

U kunt eisen opgeven voor validatie van de door ontvangers ingevoerde veldinhoud en u kunt regels definiëren voor automatische berekening van waarden in geselecteerde numerieke velden.

Handtekeningveld:

Gekoppelde acties en regels voor ondertekening.

Keuzelijst:

Definieer de lijstitems en hun exportwaarden en koppel acties aan triggers of selectiewijzigingen.

Keuzelijst met invoervak:

Dezelfde instellingen als bij keuzelijsten, maar ook de notatiekeuzen die voor tekstvelden beschikbaar zijn. De keuzelijstitems moeten zich houden aan de beperkingen die de notatie stelt.

 

 De grootte van een of meer formuliervelden wijzigen

 

Selecteer een of meer formuliervelden waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 • Als u de grootte wilt wijzigen door te slepen, selecteert u de bijbehorende formulierfunctie en sleept u een willekeurige greep van het veld. Houd Shift ingedrukt als u de breedte-/hoogteverhouding van het huidige veld wilt behouden.

 • Als u de grootte wilt wijzigen in stappen van één pixel, drukt u op Ctrl+pijltoets. Voor wijzigingen in stappen van 10 pixels gebruikt u Ctrl+Shift+pijltoets.

 • Als u de grootte van een groep formuliervelden wilt aanpassen aan de breedte, hoogte, of de breedte én hoogte van een bepaald formulierveld, selecteert u de formuliervelden die u wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het veld met de gewenste afmetingen en kiest u bij Grootte de optie Hoogte, Breedte of Beide in het snelmenu.

Een formulierveld verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op een veld en kies in het snelmenu Bewerken > Verwijderen of selecteer een veld en druk op Delete.

Klik op de knop Velden opnieuw instellen PDF Converter button reset fields Formuliervelden maken en bewerken om alle formuliervelden te wissen.

De volgorde aangeven waarin gebruikers met de tabtoets door de formuliervelden kunnen navigeren

 1. Kies Formulieren > Tabvolgorde instellen of klik op de knop Tabvolgorde instellen PDF Converter button set tab order Formuliervelden maken en bewerkenop de werkbalk Formulier. Hiermee sorteert u de velden in de volgorde waarin ze zijn gemaakt: links boven in elk formulierveld verschijnt een nummer dat de huidige positie aangeeft.

 2. Wijzig deze tabvolgorde als volgt:

  • Selecteer de functie Tabvolgorde instellen.

  • Dubbelklik op het veld waarvan u het eerste veld wilt maken.

  • Klik in de gewenste volgorde in de rest van de velden.

  • Klik op het Handje om het instellen van de volgorde af te sluiten. Als u stopt voordat u in alle velden heeft geklikt, behouden de overige velden de weergegeven volgorde.

U kunt een standaardtabvolgorde instellen. Klik hiervoor op Navigatievensters PDF Converter navigation Formuliervelden maken en bewerken en kies Pagina’s, klik met de rechtermuisknop op een pagina en kies Pagina-eigenschappen > Tabvolgorde.

 

Opmerking

Bewerk formulierbesturingselementen niet en voer FormTyper niet uit in een formulier met actieve XFA-besturingselementen.

 

 

Formuliervelden maken en bewerken