Formuliervelden verplaatsen

U kunt formuliervelden in een PDF-bestand verplaatsen met toetsenbordtoetsen of met de opdrachten Knippen en Plakken. U kunt de velden ook verslepen.

  • Als u een formulierveld wilt verplaatsen, sleept u het veld ruwweg naar de nieuwe locatie. Als u het veld alleen horizontaal of alleen verticaal wilt verplaatsen, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept. Met de pijltoetsen kunt u het formulierveld precies op de juiste locatie zetten.

  • Als u een formulierveld wilt verplaatsen of kopiëren naar het midden van een pagina, selecteert u het veld en kiest u Bewerken > Knippen of Bewerken > Kopiëren, gaat u naar de gewenste pagina en kiest u Bewerken > Plakken.

De geplakte velden worden in het midden van de pagina geplaatst. Als u meer velden wilt plakken, verschijnen deze iets lager en rechts van het eerste veld.

 

Opmerking

Bewerk formulierbesturingselementen niet en voer FormTyper niet uit in een formulier met actieve XFA-besturingselementen.

 

Formuliervelden verplaatsen