Het venster Formulierelementen (Navigatievenster)

Hiermee kunt u eenvoudig navigeren door formuliervelden en de eigenschappen van de afzonderlijke formuliervelden bekijken en wijzigen.
 

Dit venster openen

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Navigatievensters PDF Converter navigation Het venster Formulierelementen de optie Formulierelementen; of

  • Ga naar het menu Beeld, kies Navigatievensters en klik op Formulierelementen.

In het venster ziet u per pagina alle actieve velden van het formulier. Dubbelklik op een veld in de lijst om de eigenschappen (kenmerken, acties, enzovoort) te bekijken en/of wijzigen.

In dit venster kunt u ook

  • FormTyper uitvoeren op een statisch formulier;

  • de OCR-taal instellen voor het statische formulier dat u wilt activeren;

  • alle formulierelementen in het huidige document verwijderen. Gebruik deze optie zorgvuldig: het verwijderen van alle formulierelementen kan niet ongedaan worden gemaakt.

  • voorkeuren instellen voor de vensterweergave.

Waarschuwing: Als u FormTyper uitvoert op een document dat al actieve formuliervelden heeft, worden deze verwijderd.

Opmerking

Het venster Formulierelementen verschijnt automatisch als u FormTyper uitvoert op een statisch formulier, tenzij u bij Opties de optie Dit venster niet automatisch weergeven heeft geselecteerd.

Tip

U kunt FormTyper ook uitvoeren via de knop PDF Converter button formtyper Het venster Formulierelementen op de werkbalk Formulier.

 

Gegevens uitwisselen tussen formulieren

U kunt gegevens uit een formulier exporteren en gegevens in een formulier importeren vanuit een bestaand gegevensbestand.

De gegevensuitwisseling tussen formulieren gebeurt via .FDF- of .XFDF-bestanden. De beste resultaten verkrijgt u als u voor het exporteren/importeren formulieren gebruikt die qua lay-out (vrijwel) identiek zijn. Zie Formuliergegevens importeren en exporteren voor meer informatie.
 

Opmerking

Bewerk formulierbesturingselementen niet en voer FormTyper niet uit in een formulier met actieve XFA-besturingselementen.

 

Het venster Formulierelementen