PDF-formulieren maken

PDF Converter Professional bevat formulierfuncties waarmee u formuliervelden kunt toevoegen aan PDF-pagina’s. Vervolgens kunt u het PDF-formulier op een website publiceren en de ingevulde formuliergegevens daarna direct in een database opslaan.
 

U kunt in PDF Converter Professional op twee manieren een formulier maken:

 • U maakt een formulier in een extern programma en importeert het in het programma, of

 • U opent een nieuwe, lege PDF in PDF Converter Professional en voegt hier handmatig formulierelementen aan toe.

Formulieren maken in een ander programma

 1. Maak de lay-out van het formulier in een extern programma (bijvoorbeeld Microsoft Word).

 2. Converteer het bestand naar PDF met de hiervoor bestemde functies.

 3. Klik op de knop FormTyper PDF Converter formtyper PDF formulieren maken op de werkbalk Formulier of selecteer Formulieren > FormTyper als u automatisch formulierelementen wilt detecteren en weergeven.

 4. Gebruik de formulierfuncties als u formulierelementen wilt toevoegen of wijzigen. Zie Formulierelementen.

 5. Sla het PDF-bestand op als het formulier klaar is.

 6. Klik op het Handje PDF Converter hand PDF formulieren maken als u het formulier wilt invullen.

Opmerkingen

In de formuliermodus van PDF Professional kunt u een statisch PDF-formulier exporteren vanuit PDF Professional naar Microsoft Word. Hiermee worden de formulierelementen in het Word-formulier geactiveerd. Exporteer op deze manier geen actieve PDF-formulieren, omdat in dat geval de bestaande, actieve elementen worden overschreven.

Auto FormTyper is een functie van het onderdeel PDF Converter van PDF Converter Professional. Als u bij de installatie van PDF Converter Professional heeft aangegeven dit onderdeel niet te willen installeren, is Auto FormTyper niet beschikbaar.

 

Formulieren maken in PDF Converter Professional

 1. Klik op de hoofdwerkbalk op de knop Lege PDF PDF Converter new blankpdf PDF formulieren maken of kies Bestand > Nieuwe PDF > Lege PDF. U kunt ook op Ctrl+N drukken.

 2. Voeg met de formulierfuncties formulierelementen toe aan de pagina.

 3. Voeg met tekstvakken statische tekst toe.

 4. Sla het PDF-bestand op als het formulier klaar is.

 5. Klik op het Handje als u het formulier wilt invullen.

Opmerking

Bewerk formulierbesturingselementen niet en voer FormTyper niet uit in een formulier met actieve XFA-besturingselementen.

 

PDF-formulieren maken