PDF-formulieren

PDF Converter Professional ondersteunt de volgende acties:

  • Actieve PDF-formulieren invullen, waaronder formulieren met XFA-onderdelen

  • Formuliergegevens importeren in niet-ingevulde formulieren en gegevens exporteren vanuit ingevulde formulieren

  • Formulieren voorbereiden met automatische detectie (FormTyper) en formulierbesturingselementen handmatig bewerken.

U kunt met het programma actieve PDF-formulieren invullen die standaard PDF-formulierelementen bevatten zoals knoppen, tekstvelden, selectievakjes, keuzerondjes en vervolgkeuzelijsten. Bij formulieren met formulierveldberekeningen worden deze berekeningen uitgevoerd.

Hoewel PDF Converter Professional alles biedt wat nodig is om PDF-formulieren in te vullen, op te slaan en digitaal te ondertekenen, is het programma geen geavanceerde toepassing voor formulierontwerp. Ontwerp complexere formulieren bij voorkeur in Microsoft Word of Corel WordPerfect.
 

Met FormTyper PDF-formulieren elektronisch invulbaar maken

 

Aangezien PDF ideaal is om documenten waar ook ter wereld online te kunnen bekijken, worden formulieren vaak als PDF verstuurd. Het ontwerpen van invulbare PDF-formulieren staat echter te boek als complex. Daarom zijn de meeste PDF-formulieren statisch: ze zien eruit als formulieren, maar bevatten geen formuliervelden die u elektronisch kunt invullen. PDF Converter Professional lost dit probleem op met FormTyper, een unieke technologie die “ontdekt” waar zich velden en selectievakjes bevinden op een statisch PDF-formulier. De juiste velden worden vervolgens als een laag op het formulier geplaatst. Met FormTyper verandert de oorspronkelijke weergave van het formulier niet, maar worden er onzichtbare velden bovenop geplaatst. Het behoud van de oorspronkelijke weergave is belangrijk, vooral voor overheidsformulieren en formulieren voor juridische transacties.

U kunt met FormTyper vrijwel elk formulier verwerken, inclusief papieren formulieren die u naar een PDF-afbeeldingsbestand heeft gescand en formulieren die zijn ontworpen in Microsoft Word of Corel WordPerfect en opgeslagen als PDF (via PDF Create of een ander programma voor het maken van PDF’s).
 

Handmatig formulierelementen toevoegen
 

Met PDF Converter Professional kunt u velden voor tekst en digitale handtekeningen, selectievakjes en keuzerondjes op een bestaande PDF plaatsen. U kunt deze elementen verplaatsen, een andere grootte geven en verwijderen door ze te selecteren als het bijbehorende formulierelement in de vervolgkeuzelijst Formulieren actief is. Als u bijvoorbeeld Tekstveld selecteert, ziet u alle tekstvelden die op de PDF zijn geplaatst. Klik op de vervolgkeuzelijst om een volledige lijst met beschikbare formulierelementen te bekijken.
 

Papieren formulieren scannen
 

U kunt met FormTyper papieren formulieren omzetten in PDF-formulieren die u elektronisch kunt invullen. Gebruik gewoon uw scanner en uw favoriete scanprogramma, bijvoorbeeld ScanSoft PaperPort of OmniPage, om een gescande PDF te maken van het formulier. Open de PDF in PDF Converter Professional en voer FormTyper uit.
 

Formulieren van tekstverwerkings- en DTP-programma’s
 

De meeste formulieren worden ontworpen in tekstverwerkings- en DTP-programma’s. Als u deze wilt converteren naar invulbare PDF-formulieren, slaat u ze eerst in het oorspronkelijk programma (bijvoorbeeld Microsoft Word) op als PDF. Open het PDF-bestand vervolgens in PDF Converter Professional en voer FormTyper uit.

Zie Formulieren invullen en Formulieren klaarmaken voor verspreiding om een aantal standaardscenario’s voor formulierafhandeling te bekijken.

 

 

PDF-formulieren