Annotatie-effecten

Annotaties kunnen de volgende vorm hebben:
 

 • Alleen markeereffecten: Markeren (met markeerstift), Onderstrepen, Doorhalen, Lijn, Rechthoek, Potlood, Ovaal, Veelhoek, Veelhoekige lijn, Wolk.

 • Alleen annotatie-effecten: Notitie, Tekstvak.

 • Markeer- en annotatie-effecten: Toelichting, Tekst invoegen bij cursor, Geselecteerde tekst vervangen, Notitie toevoegen aan geselecteerde tekst.

 • Speciale effecten: Bestand bijvoegen, Geluid bijvoegen.
   

De functies voor opmerkingen worden hieronder beschreven, in de volgorde van de knoppen op de werkbalk Opmerking (van links naar rechts). Eventuele tekstvensters hebben hetzelfde kleurenschema als de bijbehorende markeereffecten. Klik met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen om in het vervolg een andere kleur te gebruiken.

 

 1. Maak een Notitie (zonder markeerstiftmarkering). Het notitiepictogram PDF Converter note icon Annotatie effecten wordt in het bestand geplaatst en er verschijnt een tekstvenster waarin u de tekst van de notitie kunt typen. Terwijl u typt, ziet u een koppeling tussen het venster en het pictogram. Als u het venster sluit en de muisaanwijzer op het pictogram zet, verschijnt de notitie in een kader.

PDF Converter note box Annotatie effecten

 1. Plaats een Toelichting (speciaal tekstvak) ergens in een lege ruimte, wijs met de pijl naar een bepaald object in de PDF en voer uw opmerking in. Na afloop blijven zowel de toelichting als de tekst zichtbaar. De functie Tekstvak werkt vrijwel op dezelfde manier, maar zonder de pijl.

PDF Converter callout Annotatie effecten

 1. Klik op de werkbalk op de pijl bij de knop Tekstmarkering om de tekstmarkeringsfuncties in de vervolgkeuzelijst te zien. Boven in het menu staat de veelzijdige functie Tekstmarkering, waarmee u voorgestelde wijzigingen kunt laten zien. Klik erop en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Plaats de cursor in het vak en voer tekst in.

PDF Converter insert box Annotatie effecten

  • Selecteer tekst en druk op de Delete-toets.

  • Selecteer tekst en voer vervangende tekst in.

   Het menu bevat ook drie afzonderlijke functies voor het toevoegen, verwijderen of vervangen van tekst.

PDF Converter replace author Annotatie effecten

  • Kies Notitie toevoegen aan geselecteerde tekst: De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd met een markeerstift en voorzien van een klein notitiepictogram PDF Converter add note to selection Annotatie effecten ten teken dat er een opmerking is. Deze functie is gelijk aan een notitie, met uitzondering van de naam van het tekstvenster: Opmerking over tekst.

PDF Converter note box Annotatie effecten

  • Kies Geselecteerde tekst markeren met markeerstift: De selectie wordt alleen gemarkeerd.

  • Kies Geselecteerde tekst onderstrepen: De selectie wordt alleen onderstreept.

 1. Gebruik de markeringen Markeren, Doorhalen of Onderstrepen: Deze functies hebben het hierboven vermelde effect, alleen de volgorde is anders: klik eerst op de knop en selecteer vervolgens het gewenste tekstblok met de speciale cursor.

 1. Voeg bestanden bij: Klik op de knop, kies het type bestand dat u wilt bijvoegen en klik vervolgens op de gewenste plaats in de PDF-pagina.

  • Bestand bijvoegen: Blader naar het gewenste bestand en klik op Openen. Er verschijnt een pictogram dat aangeeft dat er een bestandsbijlage is. Als u de muisaanwijzer erop zet, ziet u de naam van de bijlage. Dubbelklik op het pictogram om het bestand in het bijbehorende programma te openen.

PDF Converter attach file icon Annotatie effecten

  • Geluid bijvoegen: Blader naar het gewenste WAV-bestand en klik op Openen. Speel het desgewenst af voordat u het toevoegt als bijlage en klik vervolgens op OK. Tip: Klik op de rode opnameknop om een “leeg” WAV-bestand te maken en klik vervolgens op OK om het toe te voegen.

PDF Converter attach sound icon Annotatie effecten

 1. Tekenfuncties: Gebruik Lijn, Rechthoek, Potlood, Ovaal, Veelhoek, Veelhoekige lijn of Wolk om een plaats of gebied te markeren. Deze functies werken vrijwel op dezelfde manier.

PDF Converter draw Annotatie effecten

 

Klik met de rechtermuisknop op een markering om de eigenschappen te wijzigen of te reageren op de voorgestelde wijziging. In het venster Opmerkingen kunt u de
reacties bekijken en verwerken.

Stempels zijn eigenlijk speciale annotatie- en markeerfuncties waarvan de inhoud geheel of gedeeltelijk vastligt.

Annotaties worden alleen gebruikt om wijzigingen voor te stellen: voor daadwerkelijke (beperkte) wijzigingen in het PDF-document gebruikt u de functie Retoucheren. Als u grotere wijzigingen wilt aanbrengen, converteert u het bestand naar een bewerkbare indeling.

 

Met de opdracht Eén laag maken kunt u aangeven dat annotaties vóór verspreiding onderdeel van een PDF moeten worden. Dit houdt in dat annotaties omgezet worden naar documentobjecten en uit het venster Opmerkingen worden verwijderd.

 

Annotatie-effecten